Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:          dr. Feik Csaba jegyző”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

324/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen