Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását elősegítő feladatok elvégzése, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló intézményfejlesztésekhez kapcsolódó használatbavételi és működési engedélyek beszerzésének koordinálása, annak fokozott figyelemmel kísérése.

Energiaracionalizálási intézkedések kidolgozása a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vonatkozásában.

A biztonságos közlekedés feltételeinek javítása, új gyalogos átkelőhelyek kijelölése, gyalogjárdák tervezése, építése. Parkolási lehetőségek megteremtése, bővítése a város frekventált területein.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása.

A közbeszerzési törvény és a saját beszerzési utasításaink szabályainak megfelelő eljárások alkalmazása, a verseny biztosítása, az eljárások jogszerű lefolytatása.

Az önkormányzati honlap adattartalmának folyamatos bővítése, a lakosság tájékoztatása és segítése érdekében a hatósági ügyintézést támogató új, korszerű nyomtatványok és ügyintézési ügymenetek ismertetésével.

A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása.

A belső kontrollrendszer fejlesztésével a Polgármesteri Hivatal céljainak minél hatékonyabb megvalósítása.

Határidő:        2023. december 31.

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

325/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását elősegítő feladatok elvégzése, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló intézményfejlesztésekhez kapcsolódó használatbavételi és működési engedélyek beszerzésének koordinálása, annak fokozott figyelemmel kísérése.

 

Energiaracionalizálási intézkedések kidolgozása a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vonatkozásában.

 

A biztonságos közlekedés feltételeinek javítása, új gyalogos átkelőhelyek kijelölése, gyalogjárdák tervezése, építése. Parkolási lehetőségek megteremtése, bővítése a város frekventált területein.

 

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása.

 

A közbeszerzési törvény és a saját beszerzési utasításaink szabályainak megfelelő eljárások alkalmazása, a verseny biztosítása, az eljárások jogszerű lefolytatása.

 

Az önkormányzati honlap adattartalmának folyamatos bővítése, a lakosság tájékoztatása és segítése érdekében a hatósági ügyintézést támogató új, korszerű nyomtatványok és ügyintézési ügymenetek ismertetésével.

 

A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása.

 

A belső kontrollrendszer fejlesztésével a Polgármesteri Hivatal céljainak minél hatékonyabb megvalósítása.

 

Határidő:        2023. december 31.

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik