Dr. Csőzik László polgármester: Ez a másik előterjesztés, a közlekedés biztonság és közbiztonsági mintaprojekt. Én úgy értelmezem, hogy az előző napirend során lefolytattuk ennek is a vitáját, ha valaki másképp gondolja, akkor szóljon!


Simó Károly képviselő: Az előterjesztés kicsit más tematika, egyetlen közös dolog van benne, hogy ugyanúgy a Top Plusz Programból finanszírozható. A tematikája egy picit azért másabb, mert arról szól, ami csak érintőlegesen az energia, viszont a közbiztonságról, a közvilágításról, illetve a közlekedésbiztonságról szól. A javaslatom lényege az, hogy egy olyan mintaprojekt vagy más néven pilotprojekt induljon el, ami akár kiterjeszthető az egész városra is. Tudjuk önkormányzati képviselőként, hogy sokan megkeresnek, ha valahol szilárd burkolat van, akkor azonnal megjelennek a száguldozók és rögtön kérik, hogy álljon ott rendőr. Nyilván 24 órában, 7 napon keresztül nem tud rendőr ott lenni, egyszerűen nincs kapacitás és a közlekedésbiztonságot nagyban javítaná, és azért jelöltem meg az előterjesztésben egy olyan területet, ahol már amúgy is ki van jelölve egy lakó-pihenő övezet. Ez lényegében a Szajkó utca, Csalogány utca, Fehérvári út és a Páva utca közötti terület. Egy picit módosítanám is az előterjesztésemet. Ennél a területnél felhívták a figyelmemet, hogy igazából könnyedén beilleszthető, kiterjeszteném a Sas utca, Turul utca és Fehérvári út által is közrezárt területre, hisz ott is ugyanez lenne. Ami a megvalósítás módját illeti, az okososzlopokat Magyarország több városában már elkezdték használni, kipróbálni és azért is tennék javaslatot egy mintaprojekt keretében, hogyha ez beválik és az Önkormányzatunk megszerzi a tudást, tapasztalatot, kapcsolatrendszert, hogy honnan és milyen módon lehet ezeket beszerezni. Ezek az okososzlopok modulárisan felépíthetőek és egyrészt a modulokban el lehet helyezni akár a térfigyelő, akár a légszennyezettség mérés, akár pedig a wifi, elektromos töltő és egyéb funkciókat, illetve magát a közvilágítást. Arra is tekintettel, hogy hamarosan a következő generációs mobil hálózatfejlesztés is kopogtat városunk ajtaján is, ezeket mind-mind egybegyúrva, olyan mintaprojektet lehetne megvalósítani, amiben ki lehetne azt tapasztalni, hogy hogyan lehet a forgalomszabályozás, illetve a szabályok betartását kvázi egy olyan módszerrel, mint például az országos közutakon a VÉDA. Tudjuk, ahol működik a VÉDA, ott hajlamosabbak az emberek betartani a szabályokat, amik egyébként mindig is léteztek. Ez nagyon-nagyon az út elején van, itt nagyon sok jogszabályi pontosítás is szükséges, hiszen a jogszabályok nagy nagytöbbsége rendelkezésre áll. Közlekedési szakértőkkel, illetve közlekedési szakjogászokkal konzultáltam, akik megerősítették, hogy amennyiben egy kisebb területen ezt sikerre lehetne vinni egy mintaprojekt keretében, akkor lehet arról beszélni, hogy hogyan lehet kiterjeszteni akár városi szintre, akár más városokban is lehetne később alkalmazni. Ezért is gondolom, hogy az okosváros, illetve a Top Plusz program megfelelő operatív program. A konstrukcióiban lehetne találni arra forrást, hogy ezt végigvigyük, hisz nemcsak a 2. választókerület, nemcsak Érd, hanem az egész ország számára hasznos tudna lenni, hogyha ez meg tudna valósulni. Úgyhogy én ennek elfogadását javasolnám tekintettel arra, hogy az előbbire visszautalva, polgármester úr azt mondta, hogy még nem lehet pályázatot benyújtani, de említette azt is, hogy az előkészítés ettől függetlenül el kell, hogy induljon. Ezek a tanulmányok nem pénzköltésről szólnak. Az országban nagyon sok önkormányzatánál azok a tanulmányok, amelyek egyébként pályázati mellékletként kötelező módon le vannak írva, hogy el kell végezni, azok, hogyha jól vannak megcsinálva, ezeknek a tanulmányok kidolgozása több hónap. Pont azért kellene idővel indítani, hogy már készen álljanak a tanulmányok, az előkészített szakmai anyagok, hogy amint megnyílik a konstrukció, azonnal lehessen a pályázatot indítani és legyen idő meg is valósítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha Otto von Bismarckra hallgatnánk, akinek tulajdonítják azt a mondást, hogy: „Csak az ökör következetes”, akkor ezt most el lehetne fogadnunk. Azonban én mégiscsak következetes maradnék, hiszen az előbb az FVS el nem fogadására, a jóváhagyott FVS hiányára alapítottuk a „nem” szavazatunkat. Természetesen ezzel a céllal is egyet lehet érteni, mint ahogy egyet is értettünk vele, hiszen megszavaztuk együtt a Top Pluszt, tehát része lesz majd. Én azt szeretném mondani, hogy várjuk meg a következő hónapokat, kapjuk meg a jóváhagyást az FVS-re és utána csináljuk. Bőségesen rendelkezésre áll idő egyébként és a többi projektnél is az előkészületi munkák mennek, ahogy tudnak. Számot kell majd vetni azzal, csak mondom, hogy az összes FVS projektnél hogy tudunk elindulni a tervekkel egyszerre, mert ezeknek a lefinanszírozásra gondot fog okozni, tehát itt elképzelhető, hogy célszerű lesz fejlesztési hitelt fölvenni rá. Ez alatt az egy hónap alatt szerintem semmilyen lehetőség nem megy el, én is gondolkozni fogok azon, hogy hogyan tudnánk a lehető legtöbb forrást, fejlesztési hitelt ezekre a célokra allokálni. Az irány az, amit egyébként Kaposvár is csinál, hogy mire a pénzek lehívhatóak, addigra minél több olyan terv, minél több olyan műszaki dokumentáció legyen meg, ami alapján szinte azonnal lehet indítani kiviteli közbeszerzéseket vagy in house megoldásokat. Szerencsére a zöldterület fejlesztések esetében, melyek talán a legfontosabb ezen a területen, az engedélyeztetések nem olyan széleskörűek és nem olyan hosszantartóak, tehát azokat soroltuk előre, de ezek a projektek is ugyancsak fontosak, szeretném hangsúlyozni, tehát a célokat tekintve egyetértünk. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedés- és közbiztonsági minta projekt (pilot projekt) megvalósítását elindítja. A projektet a következő szempontok alapján kell létrehozni:
  • a minta projekt a Fehérvári út – Csalogány utca – Páva utca –Szajkó utca által közrefogott, kertvárosias területen valósul meg
  • a projekt keretében „okos oszlopok” alkalmazásával olyan megoldások kialakítására kell törekedni, amelyek az infrastruktúra többcélú felhasználásával a közvilágítás, térfigyelés, légszennyezettség mérés, WIFI, elektromos töltő és egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas
  1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 5 millió forintot biztosít a 2023. évi költségvetés terhére a projekthez szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a területileg illetékes 2. választókerület megválasztott önkormányzati képviselőjének bevonásával a megvalósításhoz szükséges partnereket kutassa fel és azok bevonása után terjessze a Közgyűlés elé a megvalósítás cselekvési tervét elfogadásra.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a TOP Plusz Operatív program vonatkozó pályázatának megjelenése után nyújtsa be az önkormányzat támogatási igényét a projekt megvalósítására.

Határidő:       1. pont tekintetében: azonnal

  1. pont tekintetében: a 2023. évi önkormányzati költségvetésben
  2. pont tekintetében: 2023. június 30
  3. pont tekintetében: TOP Plusz vonatkozó pályázatának megjelenését követően haladéktalanul

felelős: dr. Csőzik László polgármester „

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 5 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

327/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindításával kapcsolatos döntésről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen