Dr. Csőzik László polgármester: Az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédése tárgykörében sürgős előterjesztést nyújtottak be Andrasek Mónika és Tetlák Örs képviselőtársaink.


Tetlák Örs alpolgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a parlamenti többség által nemrégiben elfogadott és az egyes egészségügyi törvények megváltoztatásáról szóló jogszabály alapján egészen nyilvánvaló az a kormányzati szándék, hogy a szakrendelőket államosítsák, vegyék ki az önkormányzatok fenntartásra alól, illetve már ezek a frissen elfogadott változtatások is tartalmaznak szomorú részleteket. Mindenekelőtt ilyen például a vezényelhetőség, az átszervezési lehetőség, ami arról szól, hogy tulajdonképpen majd a helyzetbe hozott kórházak vezetői szabadon dönthetnek arról, hogy az alájuk beszervezett szakrendelőkben dolgozó szakszemélyzet és orvosok mikor és hol fognak munkát végezni, mikor és hol fognak ügyeletet vállalni. Ez elsősorban városunk szempontjait figyelembe véve elég szomorú forgatókönyveket vetít előre, ugyanis itt nincs másról szó, mint hogy az egyébként végletesen kórházközpontú magyar egészségügyi rendszerben nyilvánvalóan a szakrendelők állományának a kárára fogják tudni feltölteni a kórházakban a hiányzó szakellátásokat, a hiányzó szakorvosokat és a hiányzó rendeléseket ebből fogják tudni megoldani. Itt nyilvánvalóan sérülni fognak az orvos-beteg kapcsolatok, meg mindenekelőtt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben elérhető szakorvosi ellátásoknak a száma, minősége, gyakorisága egészen biztos, hogy ezeknek a további változtatásoknak az elfogadása esetén számunkra károsan fog alakulni. Arról persze nem is beszélve, hogy már mi minden változott, tehát ezekkel a változtatásokkal kikerült az önkormányzatok alól a védőnői hálózat, kikerült a körzet megállapításnak a lehetősége, egészen elképesztő fokú centralizációjának vagyunk a tanúi. Én abban erősen szkeptikus vagyok, hogy majd a kormányzati központ vagy a praxiskezelő például jobban fogja tudni, hogy adott esetben Érden hogy kell körzeteket kialakítani akár felnőtt orvos, akár gyerekorvos, akár védőnő, akár fogorvos tekintetében. Tehát egy kifejezetten káros folyamatnak a közepén tart a kormányzat. A szakrendelőkkel kapcsolatban már megszületett az a döntés, hogy a gazdálkodási adatokhoz és a munkaerő helyzetéhez mostantól hozzáfér a Kormány, tehát nyilvánvaló, hogy a szakrendelők esetében és a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény is ilyen, valamiféle komoly beavatkozásra készülnek. Ez az előterjesztés arról szól, hogy nyilvánítsuk ki azt a szándékunkat, hogy szeretnénk önkormányzati fenntartásban a város érdekében megtartani ezt a rendelőintézetet és erre kérjük fel az országgyűlési képviselőnket is, hogy ugyanezt a törekvésünket támogassa.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szeretném jelezni, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, melynek magam is elnökségi tagja vagyok, hasonlóképpen vélekedik, és az elmúlt hónapokban számtalanszor felszólaltunk ebben az ügyben, egyetértve az elhangzottakkal és a javaslattal.


Andrasek Mónika képviselő: Csak kiegészíteni szerettem volna Tetlák Örs alpolgármester úr szavait. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy mint fiatal anyuka, szeretném képviselni azt a nézetet, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az önkormányzatoknál maradjanak a szakrendelők, a járóbeteg-ellátások és hogy átlássunk ezt az egész rendszert. Ha ez így bekerülne, mint a törvényjavaslat, nem gondolom, hogy ennek jó vége lenne, szerintem ez nem egy jó utat, nem egy jó irányt képvisel.


Dr. Bács István képviselő: Túl azon, hogy rosszindulatú feltételezésekre szerintem fölösleges is szót vesztegetni, inkább azt jegyezném meg, hogy a város anyagi hozzájárulása a szakrendelő működtetéséhez nem éppen marginális, de annyira csekély, hogy nem oszt nem szoroz. Az, hogy a város tartja fönt a szakrendelőt, az egy kicsit erős túlzás, mint ahogy az is, hogy a város építi oda a naperőmű parkot vagy napelem parkot, az is túlzás, mert a Magyar Kormány támogatásával épül meg az egész. Ehelyett fölújíthattunk volna néhány orvosi rendelőt, vagy a jelenlegi városvezetés is normálisabb körülményeket adhatott volna háziorvosoknak, gyerekorvosoknak, de ebbe nem is megyek bele. Annyi az egész, hogy a határozat szövege konkrétan alaptörvény ellenes. Jegyző úrnak kérem ki a véleményét, hívom fel a figyelmét, úgyhogy, mint alaptörvény ellenes határozat szövegről szerintem teljesen felesleges itt egyetlen szót is fecsérelnünk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt lehetett csak felújítani a maradványösszegből, tehát az irányító hatóság nem engedett. Próbáltunk mi is más helyrajzi számokat bevonni a fejlesztésekbe, például a tüdőgondozó épületének felújítását, oda orvosi rendelőket elhelyezni úgy, hogy kizárólag ebben az ingatlanban lehetett gondolkodni, de ez rendjén van, jó helyen hasznosult és jó projekt célokat fogalmaztunk meg. A járóbeteg-szakellátás elvétele nemcsak esztétikai kérdés meg hatáskör kurtítás, de szerintem az emberek felé nyújtható szolgáltatások leépítésével fog járni. Ez látszódik természetesen most is, ahogy a háziorvosokat az ügyletekbe szervezik kényszerű módon, látszódik azzal, hogy a hihetetlen magas korfájú orvostársadalom erre nem tud majd másképp reagálni, mint hogy a 66 éves átlagkorú orvosoknak javarésze vagy átmegy a magánszférába vagy egyszerűen úgy dönt, hogy szögre akasztja a hivatását, az érdiek meg majd járhatnak a Szent Imre Kórházba.


Tetlák Örs alpolgármester: Akkor legyünk egészen precízek. Az a magyar adófizetők meg az érdi adófizetők pénze, tehát mielőtt megint ájuldoznánk a Kormánytól, ezt a magyar adófizetők vállalásaiból vagy befizetéseiből lehet megoldani. Az pedig, hogy egy intézmény fenntartásra kinél van, az persze nem csak azt jelenti, hogy a fenntartó mennyit áldoz rá összegszerűen, hanem például, hogy milyen munkafeltételekkel, milyen kinevezésekkel és így tovább, támogatja adott esetben egy intézmény munkáját. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként az elődeinkre is igaz volt, hogy ezt az intézményt az egész város saját magánénak tekinti, ekként is viszonyult hozzá. Nem véletlenül történtek jelentős felújítások, nem véletlenül kezelte mindenki mind az ott dolgozó személyi állományt, mind pedig az épületet, magát a teljes intézményt a sajátjaként. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a város teljes politikai közössége, nevezzük talán így, tegyen meg mindent azért, hogy a továbbiakban is ez a szakrendelő Érdé maradjon. Ne csak helyszínét tekintve legyen itt, hanem Érd dönthessen arról, hogy miként üzemel, adott esetben mit tud megfinanszírozni, milyen szakellátásokat biztosítani és egyébként meg minél több érdinek és Érd környékén élőnek érdemi, ingyenes ellátásokat tudjon biztosítani továbbra is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az egész törvényjavaslatnak egyébként az az értelme, hogy a járóbeteg szakellátó intézményekben meglévő humán erőforrást, szakembereket tudják mozgatni, tehát tömködjék vele a lyukakat. Központi igazgatást találtak ki. Itt többlet van, itt vannak nyugalomban emberek, akik dolgoznak, gyógyítják az érdieket. El fogják vinni egy részüket, át fogják őket dobni olyan területekre, amelyek ellátatlanok. Ugyanaz van szinte, mint a háziorvosi praxisoknál. 687 a betöltetlen háziorvosi praxisoknak a száma. Az országból legalább 1 millió ember tartozik olyan körzetbe, ahol nincs háziorvos, ami egészen elképesztő, de a végtelenségig lehetne sorolni a brutálisabbnál brutálisabb adatokat. Átszervezik, gyakorlatilag kiszívják a velejét ennek az egésznek, és az lesz a sorsa gyakorlatilag az érdi csapatnak is, hogy majd ugrálhatnak át a Szent Imrébe, meg olyan intézményekbe, ahol nem tudják ellátni normálisan a betegeket, nincs szakember. Erre kérnek felhatalmazást, ehhez kell ez a kapacitás, ilyen szempontból plusz kapacitás, amúgy meg normálisan működik minden helyben.

 

T. Mészáros András képviselő: Abban a helyzetben vagyunk, ahogy az előző két napirendi pontnál is, hogy az eleve megfogalmazott céllal, hogy maradjon önkormányzati fenntartásban a szakrendelő, azzal tökéletesen egyet tud érteni mindenki, ellenben azzal a körítéssel, amely egy politikai pamflet és rosszindulatú feltételezések tömkelege, azokkal pedig nem tudunk egyetérteni, épp ezért támogatni sem tudjuk ezt az előterjesztést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem gondolnám rosszindulatúnak. Takács Péter államtitkár a Medicina 2000 konferencián a minap mondta, hogy pont az a cél. Tehát én ezt nem kitalálom. Államosítás irányába mennek azért, hogy ezeket a hézagokat, ezeket a kapacitáshiányokat el tudják tüntetni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja álláspontját, miszerint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt továbbra is a város intézményeként kívánja működtetni, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031.) szándékával nem ért egyet és határozottan ellenzi a járóbeteg-szakellátás – a fenntartó, azaz az önkormányzat hozzájárulása nélküli – államosítását.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a magyar Országgyűlést tájékoztassa.

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés kormánypárti tagjait, hogy képviselői esküjüknek megfelelően, Érd polgárai érdekében, helyzeti előnyükből fakadóan kezdeményezzenek tárgyalásokat a Kormány tagjaival és a megfelelő döntéshozókkal a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önkormányzati fenntartásban való megtartása érdekében.

A Közgyűlés felkéri dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, hogy a lehetséges összes fórumon adjon hangot a város tiltakozásának a tervezett átalakítás, a járóbeteg-szakellátás államosítása ellen, mivel az Érd és az ellátási körzet lakóinak érdekeivel gyökeresen ellentétes. A Közgyűlés felkéri képviselő urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket, folytasson tárgyalásokat Érd Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése döntésének támogatása érdekében és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről legkésőbb a 2023. márciusi Közgyűlésen számoljon be.

A Közgyűlés felszólítja továbbá képviselő urat, hogy a határozat 1. pontjának szövegével és szándékával ellentétes egyetlen törvényjavaslatot se támogasson szavazatával.

Határidő:        azonnal, illetve képviselői beszámoló 2023. márciusi rendes közgyűlésen

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

328/2022. (XII. 13.) határozata

 

az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédéséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja álláspontját, miszerint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt továbbra is a város intézményeként kívánja működtetni, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031.) szándékával nem ért egyet és határozottan ellenzi a járóbeteg-szakellátás – a fenntartó, azaz az önkormányzat hozzájárulása nélküli – államosítását.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a magyar Országgyűlést tájékoztassa.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés kormánypárti tagjait, hogy képviselői esküjüknek megfelelően, Érd polgárai érdekében, helyzeti előnyükből fakadóan kezdeményezzenek tárgyalásokat a Kormány tagjaival és a megfelelő döntéshozókkal a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önkormányzati fenntartásban való megtartása érdekében.

 

A Közgyűlés felkéri dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, hogy a lehetséges összes fórumon adjon hangot a város tiltakozásának a tervezett átalakítás, a járóbeteg-szakellátás államosítása ellen, mivel az Érd és az ellátási körzet lakóinak érdekeivel gyökeresen ellentétes. A Közgyűlés felkéri képviselő urat, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket, folytasson tárgyalásokat Érd Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése döntésének támogatása érdekében és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről legkésőbb a 2023. márciusi Közgyűlésen számoljon be.

 

A Közgyűlés felszólítja továbbá képviselő urat, hogy a határozat 1. pontjának szövegével és szándékával ellentétes egyetlen törvényjavaslatot se támogasson szavazatával.

 

Határidő:        azonnal, illetve képviselői beszámoló 2023. márciusi rendes közgyűlésen

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem