Dr. Csőzik László polgármester: Következik a jövő évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  4. Intézményi Gondnokság 2023. évi belső ellenőrzési terve

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:          dr. Feik Csaba jegyző”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

329/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2023. évi belső ellenőrzési terve
  4. Intézményi Gondnokság 2023. évi belső ellenőrzési terve

 

Határidő:        2022. december 31.

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik