Simó Károly képviselő: Az októberi Közgyűlésen azt az ígéretet kaptam, hogy elküldi számomra az energiahelyzetre vonatkozó felmérést - mely kapcsolódik a benyújtott előterjesztésemhez - hogy az önkormányzat intézményei mennyi energiát használnak. Bár ezt az adatot szeptemberben igényeltem, polgármester úrnak 30 napon belül kötelessége lett volna megküldeni, de ez máig nem érkezett meg. Kérem, nyilatkozzon, hogy mi az oka annak, hogy nem hajlandó a törvény szerinti adatszolgáltatást megadni? Szeretnék tájékoztatást, illetve intézkedést kérni a Sas utca - Fehérvári út közötti részen, a Sólyom, illetve a Turul utcával kapcsolatosan. Amikor a kukásautók nem hulladékot gyűjtenek, akkor mi keresnivalójuk van ott? Leaszfaltoztuk a Karvaly utcát és tapasztalható, hogy nagy autókkal ott közlekednek. Mi az oka annak, hogy még 2023-ban sem hirdettek felvételit a Batthyány Gimnáziumba? A választókerületből nagyon sokan megkérdeztek ez ügyben, hiszen akiknek a gyerekei odajárnak, szerették volna folytatni a gimnáziumi tanulmányaikat. A Fürj és Pintyőke utca sarkán lévő ingatlan tekintetében polgármester úr ígéretet tett, hogy lépések lesznek, de még mindig gazos. Azóta elfogadtak egy rendeletet is, mikor fogják alkalmazni? A Pacsirta utcában van egy L-alakú ingatlan, egy szúrós, ragacsos fa nyúlik ki a járdára. A Katalin utca nagy forgalmat bonyolít le az Alsó és Felső utcák között és megsüllyedt, ideje lenne rendbetenni az utcát és a balesetveszély megszüntetni. A Felső utcában a Soós Pékség előtt a lépcső balesetveszélyes állapotban van. Az ÉKFI-től kértem, hogy javítsák ki, még csak választ sem kaptam. Augusztusban küldtem e-mailt a Tolmács utcánál elkészült parkolóval kapcsolatban. Információim szerint a műszaki átadás megtörtént, hiánypótlások vannak a forgalom elhelyezési eljárásnál, hamarosan meg tud nyílni. Az ott lévő járdát tegyék rendbe a gyalogosforgalom részére. Az Izabella utca esetében 2020-ban jelentettem be, hogy szétment az aszfaltburkolat, kérném az intézkedést a balesetveszély elhárítására. A Tóni csapásnál messziről is látható, hogy valaki létesített különböző telephelyeket, ahol sittes konténereket tárol. Mi a polgármester álláspontja, ez megengedhető-e, illetve milyen lépéseket kíván tenni, hogyha valaki nem tartja be a jogszabályokat, illetve mi az oka annak, hogy ezt eddig, ha esetleg szabálytalan lenne, büntetlenül megtehették? A Felső utca, Karolina utcánál tervezett csomópont, ami 2019-ben nemcsak hogy tervvel, engedéllyel, hanem kivitelezési szerződéssel is rendelkezett, mikor fog megvalósulni? Az egy balesetveszélyes csomópont, nincs gyalogosátkelő sem, korábban az is tervben volt. Mikor tud a beruházás elindulni a pályázati forrásból? A Fehérvári úti csomópont esetében a beruházás organizációjában egy teljes városrészt elvágnak a közlekedéstől. A madárneves utcákból a gyerekek nem tudtak iskolába menni azért, mert a Polgármesteri Hivatal olyan organizációhoz járult hozzá a munkaterület megszervezésében, hogy gyalogosan csak sárban vagy pedig autók között ugrálva tudnak közlekedni.

 

Dr. Csőzik László, polgármester: A koordináció során a kollégák mindig igyekeznek ésszerű és jó döntéseket hozni. A fő kérdés az, hogy lehetett volna-e másképp szervezni, ha lehetett volna, akkor mi lett volna az alternatíva, és miért nem azt választották? Egyeztetek velük ez ügyben. A képviselő úr részére a Balla Györgynek továbbított táblázat átadására megkértem Ferencz Judit főosztályvezető asszonyt, de képviselő úr nem volt ott a Pénzügyi Bizottság ülésén. Természetesen semmi akadályát nem látom annak, hogy ezt megnézze. Balla György úr minden önkormányzatnak ugyanazt a formanyomtatványt küldte ki. Ez egy táblázat, szerintem maximum másfél oldal lehet, és ezt a táblázatot a Közgazdasági Főosztály az intézmények és a cégek segítségével kitöltötte, ebből kerekedett ki az a bő 3,5 milliárdos főszám, ami akkor, szeptember végén látszódott, mint egy év leforgása alatti összköltség az önkormányzat égisze alá tartozó, valamennyi szervezeti egység vonatkozásában. Azért azt kell látni, hogy január 1-jétől rosszabb lesz a helyzet, az ottani számok tényleg realitássá válnak. Ugyanazzal nézünk most szembe, mint amivel szeptember végén, hacsak nem születnek meg azok a központi döntések, amelyek mondjuk a menedékes árat, kedvezményes árakat, ársapkát kezelik. Karácsony előtt ígéri a Kormány, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalások eredményeképpen meghozza a döntést, hogy mekkora támogatással járul hozzá a többlet költségek viseléséhez. Ötszörös rezsiáremelést prognosztizáltak az egyes önkormányzatok.

 

Simó Károly képviselő: A KWh-ra vagyok kíváncsi. Mivel szorozták?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha 1 milliárd forint a plusz költség, azt se tudjuk finanszírozni. Bármennyi is a többletköltség, ha nem kapunk rá kiegészítő támogatást, akkor nem tudom mit fogunk csinálni. A Fürj, Papagáj utca, a Fehérvári út, a Karolina utca, a Nagyállomás környékének egy részére azért nem kaptál még választ, mert személyesen szeretném megnézni. Szarka Gáborral mindegyiket végig fogjuk járni és azon leszünk, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Azt látnod kell, hogy az ÉKFI-nek nem nőtt a létszáma és nem nőtt a finanszírozása sem, tehát ugyanazzal az alacsony szintű finanszírozással működik. Agyon vannak hajtva az ottani munkatársak, a tetejébe most bejöttek ezek a keretmegállapodásos közbeszerzésből finanszírozott központi projektek. Úgy néz ki, hogy sikerült mindegyiket megmenteni, az egész csapat azon dolgozott, hogy az ÉKFI ott legyen és segítsen. Meg fogjuk nézni, kis türelmet hadd kérjek. Szeretném bemutatni az új diák polgármestert, Hardi Levente Álmost, akinek jó munkát kívánunk! A Batthyány Gimnáziumba való jelentkezés úgy gondolom, hogy meghirdethető lesz, egyeztettem Rigó Katalinnal, a Tankerület vezetőjével, hogy hirdessük meg és Maruzsa Zoltánnal is volt erről egyeztetés, tehát szerintem nincs akadálya, hogy jövőre bekerüljön a meghirdetett, felmenő rendszerben induló gimnáziumok közé.

 

Gregus László képviselő: A novemberi Közgyűlésen a tankerület beszámolóját elfogadtuk, de nem egységesen. Arról volt szó, hogy a következő Közgyűlésre a Tankerületet vezető asszonyt meghívjuk, tekintettel arra, hogy számtalan kérdés merült fel. Egy kérdés azonban nagyon akut, ez a Móra EGYMI helyzete, illetve a költözés kapcsán a Teleki Általános Iskola helyzete. Mik a tervei, mik az elképzelései, az mennyiben fedi a mi elképzeléseinket? Tehát számtalan olyan kérdés van vele kapcsolatban, amiről jó lenne, ha valamilyen formában tájékoztatást tudna adni.

 

Dr. Csőzik László, polgármester: A tankerületi igazgató asszonnyal minden héten levelet váltok, egyeztettek, úgyhogy ezeken a problémákon próbálunk úrrá lenni, megoldást találni rá. Talán az EGYMI-ről érdemes beszélni, hiszen sokan kérik a városban. Azzal, hogy a Teleki Sámuel Általános Iskola felköltözött a Favágó utcába, megürült a régi épület. Abban az építményben általános iskola lesz és EGYMI-s iskola együtt. Szerintem sokan kérték ezt régóta és egy megyei jogú városban kell is legyen, ezt támogatja Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár úr és dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr is. Hárman, együtt is egyeztettünk személyesen, azóta telefonon is többször az államtitkár úrral. Az a kérés, hogy a megmaradó kevés pénz, azt hogy költsük rá az épületre a legoptimálisabban. Ez ma már nem sokat ér, de a Kormány nem tud most adni emelést, majd valamikor fel lesz újítva teljesen az épület. Most a tervezőkkel azt nézzük meg, hogy mire érdemes elkölteni ezt a pénzt, hogy egy értelmezhető, műszakilag indokolt, célszerű beruházás legyen. Nem tudom most megmondani, hogy mikortól indulhat el ez az iskola, de úgy gondolom, hogy a jövő tanévben még nem.


Balla Imre képviselő: Többen fordultak hozzám különböző állandó problémákkal. Tudjuk, hogy a rendőrségnek sok dolga van, viszont az a kevés erőforrás, amit a városra tudnak fordítani az nem elég, ahogy keveslik a polgárőrök és a közterület-felügyelők jelenlétét és a szankcionálást is. Ezzel nem tudunk valamit kezdeni? Tudom, hogy ez kicsit odatartozik, hogy következmények nélküli ország, következmények nélküli város, de van-e valamilyen jogi lehetőségünk, hogy valamit próbáljunk megtenni?


Dr. Csőzik László, polgármester: Az ilyen határterületeknél azt szoktuk csinálni, hogy összehívjuk rá az összes érintett szereplőjét a közigazgatásnak, tehát járási hivatal, rendőrség, polgárőrség és a Polgármesteri Hivatal munkatársait, úgyhogy ha gondolod, szívesen bevonlak ebbe a projektbe.


Szűcs Gábor: Áldott, békés és boldog karácsonyt szeretnék kívánni, kellemes ünnepeket, és boldog újévet mindenkinek mind a Közgyűlésben, mind pedig városunk összes polgárának!

 

Dr. Csőzik László, polgármester: Kedves képviselőtársaim, hivatali munkatársak, kedves vendégek, kedves diák polgármester úr, diákönkormányzat, legyen mindenkinek áldott, békés kellemes, szeretetteljes a karácsonya! Pihenjetek sokat, ahogy mondtam töltekezzetek sokat és legyen mindenki egészséges! Boldog új évet kívánok 2023-ra az érdieknek! Köszönjük a figyelmet! Az ülést berekesztem. Legközelebb január közepén találkozunk!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

nyilvános ülése 14:36 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester