Dr. Csőzik László polgármester: Szűcs Gábor alpolgármester úr nem szeretné kiegészíteni. Van-e esetleg a bizottságok részéről, bárki részéről hozzátenni való? Ha nincs, akkor javaslom, hogy támogassuk. Mind a két intézmény munkáját kiemelkedőnek értékeljük. Felteszem szavazásra a Kincses Óvoda értékelését.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva, az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2022. december 21.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

305/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva, az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő:       a döntés továbbítására – 2022. december 21.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szivárvány Óvoda értékelését.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva, az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2022. december 21.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

306/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva, az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő:       a döntés továbbítására – 2022. december 21.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen


Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük szépen az óvodavezetők munkáját és az óvoda valamennyi dolgozójának tevékenységét, értékes munkáját. Boldog karácsonyt kívánunk!