Dr. Csőzik László polgármester: Négy határozati javaslatról kell szavaznunk. Tetlák Örs alpolgármester úr az előterjesztője, aki ha kérdés van, akkor válaszol rá. Ha nincs kérdés, akkor javaslom, hogy kezdjük a szavazást. Felteszem szavazásra a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 201/2022. (IX.28.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

307/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 201/2022. (IX.28.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az Idősek Otthona Szakmai Programját.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 205/2022. (IX. 28.) határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

308/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Otthona Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 205/2022. (IX. 28.) határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

IgenDr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytassak egyes szolgáltatások tekintetében új megállapodás megkötéséről.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Diósd Város Önkormányzatával a 163/2019. (VI.27.) határozat alapján megkötött ellátási szerződést, a szerződés 3.1. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően – 2023. március 31. hatállyal felmondja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – a Szociális Gondozó Központ Érd szolgáltatási kapacitásának figyelembe vételével – Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytasson egyes szolgáltatások tekintetében esetlegesen új megállapodás megkötéséről.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

309/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés felmondásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Diósd Város Önkormányzatával a 163/2019. (VI.27.) határozat alapján megkötött ellátási szerződést, a szerződés 3.1. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően – 2023. március 31. hatállyal felmondja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – a Szociális Gondozó Központ Érd szolgáltatási kapacitásának figyelembe vételével – Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytasson egyes szolgáltatások tekintetében esetlegesen új megállapodás megkötéséről.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a negyedik határozati javaslatot, amely két részből áll, egyrészt az engedélyezett álláshelyek számát 3 fővel megemeljük az Idősek Otthona ellátás keretében, másrészt pedig a Diósd Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés felmondására tekintettel az engedélyezett összes álláshelyek számát április 1-jétől 5 fővel csökkentjük.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

  1. a Szociális Gondozó Központ Érdnek az idősek otthona ellátás körében történő feladatbővülésére tekintettel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát – 2023. január 1. hatállyal – 3 fővel megemeli,
  2. a Diósd Város Önkormányzatával a 163/2019. (VI.27.) határozat alapján megkötött ellátási szerződés felmondására tekintettel a Szociális Gondozó Központ Érd engedélyezett álláshelyeinek számát – 2023. április 1. hatállyal – 5 fővel csökkenti.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Szociális Gondozó Központ Érd 2023. évi költségvetésében az álláshelyek számának a fentiek szerinti átvezetéséről.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

310/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd álláshelyeinek meghatározásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a, a Szociális Gondozó Központ Érdnek az idősek otthona ellátás körében történő feladatbővülésére tekintettel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát – 2023. január 1. hatállyal – 3 fővel megemeli,

b, a Diósd Város Önkormányzatával a 163/2019. (VI.27.) határozat alapján megkötött ellátási szerződés felmondására tekintettel a Szociális Gondozó Központ Érd engedélyezett álláshelyeinek számát – 2023. április 1. hatállyal – 5 fővel csökkenti.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Szociális Gondozó Központ Érd 2023. évi költségvetésében az álláshelyek számának a fentiek szerinti átvezetéséről.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem