Dr. Csőzik László polgármester: Ebbe belekezdtünk a legutóbbi alkalommal és megértek bizonyos határozati javaslatok erre az ülésre. A lényeget tekintve létrehozunk egy új intézményt, a Városfejlesztési Kft. csapata átmegy oda és költségvetési szervként folytatja a munkáját. Igyekszünk a lehető legtöbb dolgozót megtartani, mellyel kapcsolatban nyilván a Gárdonyi Tanuszoda működtetésének ideiglenes megszüntetése most problémát okoz, de a cél az lenne, hogy az állomány megmaradjon. Értékes állományról van szó, olyan szakemberekről, akik az uszodaüzemeltetés terén jeleskedtek az elmúlt években, évtizedekben. Ezzel kapcsolatosan az egyik könyvvizsgálóra vonatkozó döntést ráérünk januárban meghozni és azt akkor hoznánk be, így most a kiegészítések értelmében egyeztettem a vezetéssel. Egyeztettem Zsirkai László úrral, Zólyomi Ádámmal és végül is abban a személyi megoldásban, javaslatban maradtunk, hogy Zólyomi Ádámot javaslom az intézményvezetői pozíció betöltésére. A törvény egy évre ad lehetőséget számára és nyilvánvalóan pályáztatni kell majd ezt a helyet, méltó a bizalmukra. Remélem, hogy a személyét politikai konszenzus is övezi, hosszú évek óta tisztességgel és szakszerűen végzi a munkáját. Zsirkai László reményeim szerint nem vonul teljesen nyugállományba, szeretnénk neki szerepet szánni. Fontos, hogy segítse az új intézményvezető munkáját, ha az bizalmat kap, illetve az általa kezelt eddigi projekteket is becsületesen végigvigye.

 

T. Mészáros András képviselő: Először is szeretném elmondani, hogy az ehhez a napirendhez kapcsolódó negyedik és ötödik határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság nem tudta értelmezni, nem tudott szavazni róla, hiszen az előbb, ahogy említette polgármester úr, kipontozott, névtelen jelzések voltak, hogy kit kellene megválasztani könyvvizsgálónak. Célszerű lenne a Pénzügyi Bizottság elé olyan anyagokat vinni, ami elő van készítve, nem pedig találgatásra kényszeríteni a bizottságot. Ezt többen kritikaként fel is hozták a bizottsági ülésen. A másik, hogy hasonlóan jártunk egy másik napirendnél is, ahol nekünk magunknak kellett megfogalmazni a szintén bizonytalanul leírt határozati javaslatokat. Ezeket el kellene kerülni, és itt a jegyző úr figyelmét is felhívom erre, hogy mint a Polgármesteri Hivatalért felelős ember, azért figyeljen már oda, hogy úgy legyenek előkészítve az előterjesztések, hogy arról lehessen dönteni igennel, nemmel, illetve a legrosszabb esetben tartózkodással, bár bizottsági ülésen ritkán fordul elő tartózkodás. Magához a témához pedig csak annyit, hogy a magunk részéről nem nagyon tudjuk támogatni. Nem személyi kifogásaink vannak Zólyomi Ádámmal szemben, vagy bárkivel szemben, hanem magának az átalakulásnak a metódusa véleményünk szerint ebben a pillanatban nem kellően alátámasztott jogilag. Valamint az, hogy az egyik gazdasági társaság, majd pedig a másik intézménybe vonulás, egy harmadik gazdasági társaságot meg létrehozunk, közben a gazdasági társaságoknak az éves beszámolói nem tisztázottak, miközben kiderült, hogy októberben megszűnt az éppen aktuális könyvvizsgálónak a megbízatása. A 2022-es évnek a könyvvizsgálója jelen pillanatban még majd a megválasztandó közé tartozik az egész 2022-es évre vonatkozóan, majd pedig február 28-ig megint kell egy olyan beszámolót készíteni, amelynek február 28-án elméletileg készen kell lennie, hogy a könyvvizsgáló elkezdje tudni majd megvizsgálni, bár ezt a második számú könyvvizsgálót kvázi később is valóban, ahogy a polgármester úr mondta, meg lehet majd választani, de akkor meg nem kell előterjeszteni. Az egész egy nagy katyvasz ebben a pillanatban és szerintem semmi másról nem szól az igyekezet és az akarat, mint hogy magát az Érdi Sport Kft.-t, illetve az Érdi Városfejlesztési Kft.-t kiüresítsék, illetve a jogutódok intézmények és egyebek, amik majd létrejönnek ehelyett, reméljük, hogy megfelelő módon ellátva a meglévő feladatot, azok bizonytalan helyzetben legyenek. Mi a magunk részéről ezt támogatni nem tudjuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az, hogy a személyi javaslat kipontozással került be a Közgyűlés elé, az egyébként nem hogy nem először fordul elő, hanem az elmúlt évtizedekben rendszeresen szembe kellett ezzel néznünk. Annyit tennék hozzá, hogy természetesen nem könnyű könyvvizsgálót találni egy ilyen időszakban, de szerencsére egy érdi hölgyet sikerült felkérnünk és megnyernünk erre a megbízatásra. A másik pedig, hogy ami zajlik a központi államigazgatásban is, gondolok itt Lázár János miniszter úr tevékenységére és az ő átalakítási programjára, tulajdonképpen mi is azt követjük, mert szerintem ez egy helyes elgondolás, hogy amit lehet költségvetési szerv formájában működtessen a politikai irányítás. Sokkal jobban átlátható, sokkal jobban nyomon követhető az, hogy mi történik a gazdálkodás során. Nem azt mondom, hogy rövid pórázra kötjük, hanem a Közgazdasági Főosztály jobban tud tervezni és jobban át tudja látni a pénzáramokat is év közben. Ennek ez az olvasata. A harmadik megjegyzésem meg az, hogy új utakon járunk annyiban, hogy az ezzel kapcsolatos rendelet -tervezet egy nem régi jogszabálymódosítás folytán kerül elénk, tehát úttörők vagyunk ebben a tekintetben, így kérném a megértését a tisztelt társaságnak.

 
Lengyel Péter képviselő: Csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani egyrészt tisztelt képviselőtársaimnak, illetve a nézőknek is, hogy a döntés, hogy létrehozzuk az intézményt, illetve következő hónapban az Érdi Sport Kft.-t két gazdasági társasággá utódlással átalakítjuk, az megszületett már az elmúlt Közgyűlésen és azon határozatnak teszünk most eleget, hogy ennek a részletszabályozását határozzuk most meg és döntsünk róla, tehát nem újdonság ilyen szempontból és nem először kerül a Közgyűlés elé ez a fajta átalakítás.

 
Dr. Bács István képviselő: Nem utódlás lesz a kft.-k esetében, hanem kiválás, tehát azért ez fontos kérdés lesz, főleg a járulék fizetések tekintetében. Polgármester urat szeretném kérdezni, hogy azt komolyan gondolja-e, hogy az ÉKFI gazdálkodását jobban átlátja ma bárki, mint az Érdi Városfejlesztő Kft. gazdálkodását, mert Önök azt ígérték a választási kampányban, hogy teljesen nyitottak lesznek és mindent megosztanak a nagyérdemű közönséggel, pláne akik Önökre szavaznak. Megmondom őszintén, nem nagyon értek a gazdasági ügyekhez ilyen mélységben, de hogy az ÉKFI gazdálkodását negyed annyira sem tudom átlátni tízperces internetes keresés után, mint amennyire az Érdi Sport Kft.-jét, az teljesen biztos. A másik, hogy arra szeretném kérni polgármester urat, hogy mondja el konyhanyelven úgy, hogy megértse mindenki, hogy miért éri meg a városnak az anyagilag, gazdaságilag, illetve stratégiailag hosszútávon, hogyha intézményt csinál egy most működő, nyereséges gazdasági társaságból?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előbb elmondtam. A másik pedig, azt gondolom, hogy azért került sor az ÉKFI megbízására ebből a szempontból, mert az ottani kollégák látják át ezt a típusú feladatot, hogy üzemeltetés, ott van tapasztalat. Az Intézményi Gondosságban kevéssé, és egyelőre a kolléganő, aki ott dolgozik nem felkészült  ezen a területen, tehát ennek praktikus oka van. Az ÉKFI gazdasági igazgatója rendőrnyomozó volt, továbbá a NAV-nak kiemelt vizsgálati revizora volt, tehát ha szerintem a tisztességet, a becsületességet nézzük és a rátermettséget szakmailag, akkor jó kezekbe kerül ez a tevékenység.

T. Mészáros András képviselő: Az intézmény, illetve a kft. közötti különbség egyrészt, hogy azok a dolgozók, akik eddig a kft.-ben voltak és akarnak dolgozni az intézményben, a későbbiekben közalkalmazotti státuszba kerülnek. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Mérlegelés kérdése, hogy melyik a több. A másik előnye pedig az, hogy amíg egy kft.-nél  mindig megvan a veszteségességnek a kockázata, az intézménynél ilyen nincs. Intézménynél hiány van, ahol majd dönt a testület többsége, hogy ezt a hiányt pótolja vagy nem pótolja, míg a veszteségnél egyértelmű elszámolás következik be, és ettől a pillanattól kezdve, ha kétéves veszteséges működés után a kft.-t, a gazdasági társaságot istenigazából fel kell számolni. Erre eddig nem került sor, mert nem voltak veszteségesek, éppen ezért továbbra sincs arra válasz, hogy miért kell átalakítani, hogy miért érdemes átalakítani azon túl, hogy valóban a póráznak a rövidsége talán az meghatározó a jelenlegi, mondhatnám fékezett habzású demokrácia mellett, ami itt folyik Érden ebben a pillanatban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Milyen jó ilyeneket hallani egy FIDESZ-es politikus szájából.

Dr. Bács István képviselő: Polgármester úr nagyon szépen kérem, hogy legyen szíves elmondani konyhanyelven, hogy a 75.000 érdi állampolgár megértse, hogy miért éri ez meg hosszú távú stratégia szempontjából, illetve anyagilag milyen spórolást, megtakarítást tud Ön elképzelni ennek a következő aktusnak a meghozatalától? Tehát hogy nyerünk rajta mondjuk 50 millió forintot és plusz két utcát le tudunk belőle aszfaltozni, vagy nyerünk belőle 60 millió forintot és akkor az összes pedagógusnak tudunk adni 13. havi bért, tehát legyen szíves lefordítani konyhanyelvre és ne csak azt, hogy Lázár miniszter úrnak hasonló elképzelései vannak, de ő azokat mindegyiket indokolja is, hogy mi ennek a hosszú távú célja és mi az, amit ezzel el tud érni, mert a sportcsarnok melletti telek az nem ennek a kft.-nek a tulajdonában van, tehát ezt attól függetlenül is ki lehet majd privatizálni. Gondolom, erre sor fog kerülni. Nem tudom elképzelni, hogy mi lehet egyébként az az ok, amiért egy jól működő  - hangsúlyozom egy jól működő - társaságot kell intézménnyé – az nem jó szó, hogy degradálni, mert alapvetően teljesen más a kettő, hanem intézménnyé átalakítani, maradjunk akkor ennél.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A társaság felügyelő bizottságának elnöke készített egy feljegyzést a részemre, amelyben részletesen kifejti, hogy áfa ágon 50-90-100 millió forintos megtakarítással lehet számolni. Ha gondolja képviselő úr, akkor szívesen rendelkezésre bocsájtom ezt a dolgozatot. Ez is számított, de természetesen az számított leginkább, hogy az intézményi működtetési forma számukra sokkal jobban átlátható. Úgy gondolom, napi szinten tudjuk azt ellenőrizni ilyen ínséges időszakban, hogy mennyi pénzt költünk ezekre a szolgáltatásokra.


Tekauer Norbert képviselő: A humán állományról szeretnék még egy kis információt kapni. Ha most nagyjából 70 fő körüli munkavállalóval dolgozik az Érdi Városfejlesztési Kft., készült-e erről esetleg valamilyen előzetes tanulmány vagy felmérés, hogy mennyien maradnának, illetve mennyi embernek kerülne felmondásra az újonnan megalakuló intézmény részéről, illetve, hogy ezeket a változásokat - ami azért a piaci bérezés és a közalkalmazotti bérezés közötti feszültség lehet -, hogy ezt mennyien vállalnák vagy nem vállalnák el. Egyáltalán működőképes marad-e így az intézmény, a humán állomány megmarad-e, vagy nem marad meg, illetve, hogy hány embert teszünk ki az utcára ezzel most?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Vagyis, hogy nem mi, hanem az élet kényszerít minket arra, hogy például a Gárdonyi Tanuszodát bezárjuk néhány hónapra, vagy ki tudja mennyi időre. 57-en dolgoznak egyébként a kft.-nél, 21 nyugdíjas munkavállaló van a cég égisze alatt, a Gárdonyiban körülbelüli ennyien dolgoznak, 20 körüli a létszám. Ők az igazán kétségesek, hogy velük mi lesz, hiszen a feladatuk most megszűnik. Ebben a hónapban még biztosan vannak. Azt szeretném, hogyha minél többet megtarthatnánk ezekből a dolgozókból, de lássuk be, hogy feladat nélkül meg egyszerűen ez nem megy. Mi lehet a megoldás? A megoldás az lehetne, hogyha az energiahelyzet kedvezően javulna, tehát megszűnne a magas díjtételeknek a feszítő kényszere, vagy mondjuk kapna az önkormányzat egy ársapkát, mert akkor például meg tudnánk nyitni a fenti uszodát és a fenti uszodába át tudnánk vinni azokat az embereket, akik a Gárdonyiban vannak és így tovább. Ezt nyilvánvalóan Zólyomi Ádámmal és Zsirkai Lászlóval fogjuk figyelni és csütörtök reggel ülök le velük ezeket átbeszélni. Még nem eldöntött ez az egész dolog, a szándékot ecseteltem most, tehát abba az irányba megyünk, hogy minél többet meg tudjunk tartani, de nyilván nem tudok csodát tenni, tehát ha az van, hogy mondjuk március végéig biztos, hogy nem tudjuk visszanyitni a Gárdonyi Tanuszodát vagy megnyitni a Felső-Parkvárosi Uszodát, akkor sajnos a negatív forgatókönyv lép életbe: Ha bármelyiket meg tudjuk nyitni, akkor meg megoldódik ez a dolog szerencsére.


Dr. Bács István képviselő: Mivel az első és a második kérdésem ugyanaz volt és egyikre se kaptam választ, ezért ezen túl is lendülünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha minden feladatot átvesz az új intézmény, akkor az egy jó dolog, de mi van azokkal a feladatokkal, amiket nem tudom, hogy átvesz-e, például a főtér üzemeltetése, A Gesztelyi ház üzemeltetése? Mi van azokkal a projektekkel, amiket az Érdi Városfejlesztő Kft. készített elő, azok hogy állnak, hogy lesz annak a lezárása, vagy lehet hogy már le vannak zárva, például az inkubátorház vagy ott kint az eperföldön, ami készült beruházási projekt? Akkor mi a helyzet például a szennyvízátemelőknek a garanciális ügyeivel? Több száz vagy több ezer érdi embernek telepítettek szennyvízátemelőt a kft. megbízásából. Nyilván nekik sokat fog segíteni a helyzetükön, amikor visszakapják a megígért 250.000 forintot, de hát a garanciát attól függetlenül még várják, illetve a garanciális hibajavításokat nem tudom, azok kifutottak-e már? Szeretném, hogyha ezt egy picit részletesebben elmondaná polgármester úr, mert hogyha minden feladatot mégse fog továbbvinni ez az intézmény, akkor máris nem várható el az az összegű áfa megtakarítás. 50-90 millió Ft, ahogy Ön mondta, az közel 100 %-os eltérés, ez bőven hibahatáron belül van, tehát döntsük el, hogy valami 50 millió vagy 90 millió, de olyat, hogy 50 - 90 millió Ft, hát ez nagyon sánta dolog. Azt szeretném látni, hogy akkor mi lesz a kft. által eddig végzett feladatokkal, illetve mennyi az a megtakarítás, amit ettől várnak? Ezek szerint 20 munkavállalónak a bére, az már biztos.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A 20 munkavállaló bérét azért nem tudod idevenni, mert hogyha kft. maradt volna, ők akkor is elképzelhető, hogy távoztak volna, tehát ez független attól, hogy intézménnyé alakul át a gazdasági társaság vagy nem. A cél az, hogy minél több tevékenységet vigyen tovább. Néhány esetben felmerül, hogy célszerű azt áttenni az ÉKFI-hez, például a városközpont közterületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatkör, illetve Zsirkai László jövőbeli feladatainak függvénye az, hogy például a projektek menedzsmentje, amit eddig vittek, mivel azt én továbbra is nála tartanám, rábíznám, hogy azt itt mellettem látja-e el a hivatalban, vagy ott az intézménynél. A válasz a kérdésre, hogy szerintem a túlnyomó többsége ott marad és néhány kisebb kivétel átkerülhet az ÉKFI-hez, illetve a projektmenedzsment meg Zsirkai László úrral együtt vándorol, amennyiben ő a hivatal égisze alatt fog dolgozni.


Tekauer Norbert képviselő: Visszatérnék akkor a munkavállalói kérdésekre. Ha jól értelmezem, akkor nagyjából 20 munkavállaló fogja elveszíteni a munkahelyét. Ha jól értelmeztem, március 1-éig ők munkavállalóként ugyanúgy megmaradnak a kft.-nél. Vagy már azt mondjuk nekik most karácsony előtt, hogy köszönjük szépen, ennyi volt, vagy ez hogy fog kinézni? Ez egy érdekes kérdés, mert 20 emberről van szó.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem ezt elmondtam az előbb. A cél az, hogy ne kelljen senkit elküldeni. Ezt elég nehéz lesz teljesíteni, a hónap végéig látok előre. Mennyivel könnyebb lett volna, ha a Parlament megszavazza a polgármesterek javaslatát és kapunk ársapkát a gázra meg kapunk ársapkát a villanyra, de ez elmaradt, így aztán a Gárdonyi Tanuszoda bezárása, működésének ideiglenes szüneteltetése az adottság. Nem lehet egy vagyont rákölteni a gázra meg az áramra. Már most egyébként látszódik, hogy csak az Érd Arénánál, ha nézzük a januári-februári költségeket, 80 millióba kerül egy hónap, a Gárdonyi Tanuszodánál szerintem 40- 50 millióra kúszik fel, azt nem tudom pontosan, tehát nonszensz. Ha az a cél, hogy maradjanak, akkor kell nekik munkát adni, mert munka nélkül nem lehet elleni. Egy hónapot, másfelet maximum ki lehet bekkelni, de hogyha világosan látszik az, hogy belátható időn belül nincs remény az újranyitásra, akkor sajnos ezt a fájdalmas döntést meg kell hozni. Aztán az egy más kérdés, hogy ha az uszodák újra üzemelhetnek mondjuk májustól, akkor vissza lehet-e jönniük, de ebben azért ne kelljen most nekem ennél pontosabban állást foglalom, mert ez egyébként mikro menedzsment és természetesen még a cégvezetésének lesz a fő feladata az, hogy ebből a lehető legjobbat kihozza. Szerintem mindenki, aki egy kicsit is szembenéz ezzel a helyzettel, ugyanezt tudná mondani.

T. Mészáros András képviselő: Ez az elmúlt 20-25 perc egyre inkább alátámasztja azt, hogy ezt az előterjesztést nem szabad elfogadni, hiszen egyre inkább az derül ki akár a Tekauer Norbert képviselő úr kérdéseire adott nem válaszokból, akár a dr. Bács István kérdéseire adott nem válaszokból, hogy nem tudunk semmit, majd ahogy esik, úgy puffan. Egyébként meg rábízzuk Zsirkai László úrra, hogy számolja már fel magát minél kevesebb zűrzavarral, mert nekünk az a kényelmes. Körülbelül ennyi szűrődött le abból, amit a polgármester úr volt szíves és válaszolt a konkrét és a lényegre kíváncsi kérdésekre. A magam részéről azt javaslom az előterjesztőnek, hogy egyrészt vonja vissza, ha ezt nem teszi meg, akkor pedig a többségnek is azt javaslom, hogy ne fogadja el, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szó nincs erről, természetesen az intézményi formáról meg vagyunk győződve. A te legfőbb szövetségesed, Harkai Zoltán, amikor engem polgármesterré választottak azt mondta nekem, hogy eszembe ne jusson az ÉKFI-t visszaalakítani kft.-vé, mert intézményi formában sokkal jobban képes ellátni a feladatait és ez vonatkozik egyébként az összes többi hasonló jellegű szervezetre, tehát ezzel szembesítenélek meg azzal, hogy amit a ti Kormányotok csinál, mert pont ugyanazt csináljuk most mi is. Aztán majd nyilván eldönti az idő, meg azt is, hogy mit tudunk kezdeni a helyzettel, hogy ebből kihozunk-e akár 50, akár több 100 millió forintos spórolást. Nyilván az, hogy rövid pórázra kötjük a gazdálkodó egységeket egy ilyen helyzetben, ez egy teljesen természetes törekvés úgy gondolom.

 

T. Mészáros András képviselő: El kell, hogy mondjam még egyszer, hogy az intézményi gazdálkodásnak, illetve annak az intézményi formának az egy valóban előnye, hogy sosem tud veszteséges lenni és csak a hiányról kell gondoskodni a tulajdonosnak, illetve az intézmény fenntartónak. Erről szól a történet, ezzel sincsen baj, csak akkor azért azt tudni kellene, hogy van 20 ember, aki nem tudja karácsony előtt, hogy lesz-e még munkája jövő hónapban. Van másik 50 ember, aki nem tudja, hogy vajon ő most át tud-e menni abba az intézménybe majd dolgozni, vagy pedig a kft. kifizeti nekik a megfelelő járulékokat és egyebeket és kereshet munkát január 28-a után nagyon sürgősen, mert február 28-ára a kft. meg fog szűnni, legalábbis a jelenlegi előterjesztések alapján. Ezek olyan dolgok, amik ezeknek az embereknek az életét bizonytalanná teszi. Nem beszélve arról, hogy ez a kft., ez a cég azért több milliárdos vagyonról gondoskodik, üzemelteti. Az Érdi Sport Kft. tulajdonában lévő több milliárdos vagyont lényegében ez a cég üzemelteti jelen pillanatban, annak megvannak a szakmai követelményei, hogy hogyan lehet gépészt szerezni. Könyvvizsgálót is - legalábbis a te szavaid szerint - nagyon nehéz egyik napról a másikra leakasztani, de gépészt legalább ugyanilyen nehéz leakasztani egyik napról a másikra, aki tudja, hogy pontosan mit kell csinálnia. Most ezeket az embereket bizonytalanítjuk el ebben a pillanatban és arra, amikor megkérdezzük, hogy na mi lesz ezeknek a sorsa, pontosabban Tekauer Norbert, illetve dr. Bács István képviselőtársaim megkérdezik, hogy mi az előnye, mi a hátránya, akkor az a válasz, hogy hát majd meglátjuk, de egyébként Harkai Zoltán azt mondta, meg a Lázár János is azt mondta, hogy ez így helyes. Szerintem ez nem kellően megalapozott döntés a képviselők számára, hogyha megkérdezik, hogy miért döntött így, mert azt mondta a polgármester, hogy Harkai Zoltán ezt üzeni, hogy azt mondta a polgármester, hogy Lázár János is ezt csinálta. Ezek istenigazából nem megfelelő döntéshozó pozíciók a mi számunkra.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezeket nem velem kellene megbeszélni, hanem a Kormányoddal, kedves képviselő úr. Nem én állítottam elő az energiaválságot meg nem én voltam az, aki a Parlamentben leszavazta azt a javaslatot, hogy a helyi önkormányzatok ugyancsak bennmaradhassanak a rezsivédelemben. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő ellene szavazott ennek a javaslatnak. Ha nem szavazott volna ellene, ha átment volna, akkor most nem kellene ilyen dolgokról beszélgetünk. Az, hogy 14-15-16-szorosára felmegy a gáz díja, az áram díja, január 1-jétől még jobban megemelkedik, hát szerintem az a teljes Kormányzás képtelenségről tesz tanúbizonyságot. Mi itt az árral szemben úszunk, semmi mást nem csinálunk. Nem kirúgni akarjuk az embereket, most mondom, megtartani akarjuk, de ezeket az intézményeket nem lehet fenntartani, nem lehet rákölteni több száz millió forintot egy fűtési szezonra, mert a Kormány nem partner abban, hogy az uszodák nyitva maradjanak, hogy a sportcsarnokok nyitva maradjanak. Nemet mondtatok rá. Most nem értem, miről beszélsz, mit kellene csinálnunk? Költsük rá ezekre a nyitvatartási időkre mondjuk egy óvoda árát? Nem egy dr. Bács István-féle óvoda árát, hanem egy korrekt óvoda árát. Tényleg szeretném kérdezni. Hitelt felvenni nem lehet, nem is érdemes. Ha az embernek lenne pénze, szerintem akkor se költene 150 millió forintot egy fűtési szezonra, a korábbi 6 millió helyett. Ezek ennyire egyszerű dolgok és a másik az, hogy mindenki ezt csinálja az egész országban, tehát nem csak mi. Maruzsa Zoltán bezárta az összes tanuszodát például. Mi lesz azokkal az emberekkel? Feltehetnénk a kérdést, hogy mi lesz a NIF-esekkel a Nemzeti Sportközpontok Igazgatóságában dolgozókkal. Azok az anyagok, amiket mintának használtunk, még rövidebbek a milyenkénél. Így elintézték pikkpakk, ahogy kell egy választási autokráciában, úgyhogy erről ennyit. Ezt az irányt tartom helyesnek, jónak, ebben látom a fantáziát, ebben látom annak a garanciáját, hogy meg tudjuk fogni a közpénzeket, hogy még takarékosabb és még feszesebb legyen az önkormányzat működése.

 

T. Mészáros András képviselő: Most megint kezdődött a másikra való mutogatás, de polgármester úr, te jelentkeztél polgármesternek, hogy te ezt majd jól fogod csinálni. Három éve nem történik a városban semmi azon túl, hogy panaszkodsz, hogy mindjárt csődbe jutunk, valamint, hogy ezt se lehet megcsinálni, meg egyébként a Kormány ezt is elrontotta, meg azt is elrontotta. Akkor nem kell polgármesternek lenni, hogyha nem tudod, hogy mit akarsz csinálni. Most elmondasz egy szándékot, hogy meg vagy arról győződve, hogy helyes az intézményi átalakítás. Még az is lehet, hogy igazad van, de az nem mondod el, hogy miért helyes. Megkérdezte dr. Bács István képviselőtársam és nem kapott rá választ.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ne haragudj, de két érvet mondtam. Emiatt a két érv miatt.

 

T. Mészáros András képviselő: Amiatt, hogy magasabb a gáz ára? Nagyon egyszerű dolog azt mondani, hogy van egy hatalmas vagyon, ennek a vagyonnak az üzemeltetését egy kft. eddig jól ellátta, most valaki kitalálta, hogy valóban áfa ágon esetleg megspórolható vagy 50 millió forint vagy 90 millió forint, de az is lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy csak 47,5 millió forint. Akkor még egy kérdés, hogy vajon mennyi végkielégítést kell majd kifizetni a kft.-s dolgozóknak? Ez egy kérdés amiről senki nem gondolkodik. Majd gondolom az a válasz, hogy majd megbeszéljük velük és majd meglátjuk. A döntés előtt szeretnénk ezeket a dolgokat látni, mert talán az volna a helyes döntési pozíció, hogy eljutunk oda, hogy igen letettünk egy számsort, ez van, amikor kft. van, ez van, amikor magasabb a gázár, ez van, amikor be kell zárni valamit és ennek ez és ez az ára. Na, ez nem látszik ebben az előterjesztésben, hanem az látszik, hogy te meg vagy arról győződve, hogy jobb az intézmény, mint a kft., csak ez senkit nem érdekel rajtad kívül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezek zöldségek, hiszen nem tudom megváltoztatni az önkormányzatok finanszírozásának a rendszerét, azt csak a Parlament meg a Kormány tudja. Tehát azt mondani, hogy oldjam meg, az nevetséges, hiszen be vagyok szorítva teljes mértékben. Elvettétek a gépjárműadót teljes egészében, az 400 millió forint, a helyi iparűzési adó frontján előírtatok ennek a városnak 230 millió forintot, ennyit kellett befizetnünk, hát ezek olyan döntések, amelyek tényleg rombadöntik az embernek a gazdasági autonómiáját. Könnyű ezeket a szólamokat itt kimondani, könnyű azt mondani, hogy én tehetek róla, miközben valójában nem tőlem függ. Az önkormányzatok finanszírozási modelljét a magyar államháztartáson keresztül a Parlament és a Kormány határozza meg. Már semmi mást nem kérnénk, immár megelégednének azzal is, hogyha a korábban minket megillető jogos bevételek itt maradhatnának és nem kényszerítenének plusz sarc fizetésére minket. Már elengedném ezt az évi 700 millió forintos működési támogatást, amelyet te mindig megkaptál. Abból jobban ki tudnánk jönni. Az meg, hogy a Gárdonyi Tanuszoda bezárását a mi nyakunkba varrd, az szerintem teljesen téves, helytelen és arcátlan is. Arcátlan, hiszen a Kormánynak lehetősége lett volna a tarifarendszert megváltoztatni, de nem tette, a nyakunkba zúdította a 15-16-szoros gázárat meg a tízszeres áram árat, meg a 14-szeres távhő árat, de szerintem a  Fideszes városok is mind ezt csinálják, úgyhogy nem is tudom, hogy miről beszélünk. Megadom a szót dr. Bács Istvánnak.


Dr. Bács István képviselő: Nem baj, de megadta.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem adom meg akkor.

 

Dr. Bács István képviselő: Már megadtad, vissza nem vonhatod.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor elveszem a szót és T. Mészáros Andrásnak adom meg.

 

Dr. Bács István képviselő: Hallgasd már meg, mit akartam mondani. Egy szót se szóltam ellene egyébként, tehát az intézményi átalakítás ellen egy szót se szóltam. Szerettem volna megérteni ugyanúgy, mint a polgármester úr, hogy miért.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmondtam két érvet.

 

Dr. Bács István képviselő: Azt, hogy Lázár János, azt, hogy magas a gáz ára. Az, hogy esetleg meg lehet valamennyit spórolni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ne keverd össze. Akkor figyeljetek arra, amit mondok, nagyon egyszerű. Az intézményi átalakulást két dolog miatt javaslom. Az egyik, hogy áfa ágon meg lehet takarítani az 50 – 100 millió forintot. Azért nem tudom megmondani, hogy jövőre 61-62 millió forint, mert változó, tehát változók függvénye, hogy például milyen tevékenységeket lát el, milyen bevételekre tesz szert, ha így marad, és így tovább. Természetesen ezt a FEB elég részletesen kifejti egyébként, a személyi juttatásokon keresztül jelentkezik ez. A másik érvem pedig az, hogy egy ilyen megváltozott, katasztrofális gazdasági helyzetben, amikor minden forintot meg kell nézni, hogy mire költünk el, sokkal jobban látom a garanciáját az intézményi működésnek. Egyébként meg hallgattok Harkai Zoltánra.

 

T. Mészáros András képviselő: Ha más képviselőt nem hagysz hozzászólni, akkor köszönöm én nem kérem a szót.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Bocsánat, ez a ti SZMSZ-etek, ti fogadnátok el ezt az SZMSZ-t, nem én találtam ki. Megnézzük, hogy milyen az, amikor helyet cserélünk egymással. Majd egyszer eljön annak az ideje, is hogy csináljunk egy teljesen más fazonú SZMSZ-t. Akkor haladjunk sorban a szavazásokkal. Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot, amelyben dönteni kell arról, hogy március 1. napjával Érd Aréna Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény elnevezéssel költségvetési szervet alapítunk.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” elnevezéssel 2023. március 1. napjával költségvetési szerv megalapításáról határoz, annak alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat Közgyűlés nevében történő aláírására, egyúttal felhívja mindazon intézkedések haladéktalan megtételére, melyek az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő nyilvántartásba vételéhez szükségesek.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Okirat száma: …/2022.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
   • rövidített neve: Érd Aréna
  • A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
   • Angol nyelven: Érd Arena Sports Facility Management Institution
   • Német nyelven: Érd-Arena Sportstättenverwaltungsinstitution
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.
   • telephelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.
 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2023. március 1.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport és ifjúsági ügyek, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása az Érd Aréna (Érd belterület, hrsz.: 18778/4, természetben: 2030 Érd, Velencei út 39–41.) ingatlan üzemeltetésével és hasznosításával.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

931100

Sportlétesítmény működtetése

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladata az Érd Aréna kezelésével, fenntartásával, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos valamennyi pénzügyi és szervezési feladat ellátása annak érdekében, hogy az érdi (tömeg)sportolási lehetőség a továbbiakban is magas színvonalon legyen biztosítható. A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény látja el.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

4

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

5

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

6

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatok 30%-a.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi. XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a 2023. március 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

312/2022. (XII. 13.) határozata

 

az „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” alapító okiratának elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” elnevezéssel 2023. március 1. napjával költségvetési szerv megalapításáról határoz, annak alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az alapító okirat Közgyűlés nevében történő aláírására, egyúttal felhívja mindazon intézkedések haladéktalan megtételére, melyek az intézmény Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő nyilvántartásba vételéhez szükségesek.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 312/2022. (XII. 13.) határozatához

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
  • rövidített neve: Érd Aréna
 • A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
  • Angol nyelven: Érd Arena Sports Facility Management Institution
  • Német nyelven: Érd-Arena Sportstättenverwaltungsinstitution
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.
  • telephelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.
 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2023. március 1.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport és ifjúsági ügyek, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása az Érd Aréna (Érd belterület, hrsz.: 18778/4, természetben: 2030 Érd, Velencei út 39–41.) ingatlan üzemeltetésével és hasznosításával.
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

931100

Sportlétesítmény működtetése

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény feladata az Érd Aréna kezelésével, fenntartásával, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos valamennyi pénzügyi és szervezési feladat ellátása annak érdekében, hogy az érdi (tömeg)sportolási lehetőség a továbbiakban is magas színvonalon legyen biztosítható. A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény látja el.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

4

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

5

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

6

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatok 30%-a.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi. XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a 2023. március 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a második határozati javaslatot, az Érdi Közterület-fenntartó  Intézmény alapító okiratának az elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI. 23.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2023. március 1. napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés …./2022. (XII. 13.) határozatához

 

Okirat száma: M/566973/2/2022.

Módosító okirat

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. július 6. napján kiadott E/566973/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a …./2022. (XII.13.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 2.2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. Az alapító okirat 3.1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv ellátja az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait.

 1. Az alapító okirat 4.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 60%-a.

Jelen módosító okiratot 2023. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés …./2022. (XII. 13.) határozatához

Okirat száma: E/566973/2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
   • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv ellátja az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 60%-a.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

313/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI. 23.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2023. március 1. napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 313/2022. (XII. 13.) határozatához

 

 

Okirat száma: M/566973/2/2022.

Módosító okirat

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. július 6. napján kiadott E/566973/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 313/2022. (XII.13.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

 

 1. Az alapító okirat 2.2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 1. Az alapító okirat 3.1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv ellátja az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait.

 

 1. Az alapító okirat 4.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 60%-a.

 

Jelen módosító okiratot 2023. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 313/2022. (XII. 13.) határozatához

Okirat száma: E/566973/2/2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
  • telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv ellátja az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 • A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 60%-a.

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a harmadik határozati javaslatot, amiben annyi változtatást tennék, hogy egy évre, tehát 2023. március 1-jétől 2024. február 29-éig javaslom megbízni Zólyomi Ádámot és hogy a Közgyűlés az illetményét a Kjt. 61 § (1) bekezdése alapján 800.000 Ft-ban állapítja meg. Erről döntünk titkos szavazással.

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 1. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig

Zólyomi Ádámot

bízza meg.

A Közgyűlés … illetményét a … alapján állapítja meg.

A fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó … forint, … forint ágazati szakmai pótlék, azaz mindösszesen: 800 ezer forint.

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: … forint.

A Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján a magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék) a pótlékalap 500%-a, azaz … forint.

A … alapján meghatározott … ágazati pótlék … forint.

Illetmény mindösszesen: havi 800 ezer forint.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 1. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig

Zólyomi Ádámot

bízza meg.

A Közgyűlés a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján illetményét 800 ezer forintban állapítja meg.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja – titkos szavazással – 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

314/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői beosztásának ellátásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

 1. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig

 

Zólyomi Ádámot

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján illetményét 800 ezer forintban állapítja meg.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester


Dr. Csőzik László polgármester: A negyedik határozati javaslat a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozik, a 2022. évi záró beszámoló és a 2023. évi tört beszámoló könyvvizsgálatára. Elekes Máriáról van szó, aki az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az ügyvezetője.

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az … Korlátolt Felelősségű Társaságot. választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószám: …; EUID: …; képviseli: … ügyvezető), annak érdekében, hogy a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

                        A könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        A könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 napon belül

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022. (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

alapítói határozatot

hozom:

.../2022. XII.13.) számú alapítói határozat

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a … Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószám: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető), valamint megbízza, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolóját és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi könyvvizsgálati tevékenységet végezze el. A könyvvizsgálatért személyesen felelős neve: … (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …). Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”

 

 „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2022. december 13. napjától 2022. december 28. napjáig terjedő időtartamra az … Korlátolt Felelősségű Társaságot. választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszám:  …; adószáma: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2022. december …

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022 (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; képviselője Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

alapítói határozatot

hozom:

…/2022. (XII.13.)számú alapítói határozat

Alapító a Társaság a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2022. december 13. napjától 2022. december 28. napjáig terjedő időtartamra az Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: …; cégjegyzékszáma: …; adószáma: …; EUID: …; képviselője: … ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként …-t (lakcíme: …; anyja neve: …; kamarai nyilvántartási száma: …) nevezi meg. Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.

 1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.
 2. A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

Melléklet a Közgyűlés …./2022. (XII. 13.) határozatához

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022. (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

alapítói határozatot

hozom:

1/2022. (XII.13.) számú alapítói határozat

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószám: 003156; képviselője: Elekes Mária ügyvezető), valamint megbízza, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolóját és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi könyvvizsgálati tevékenységet végezze el. A könyvvizsgálatért személyesen felelős neve: Elekes Mária (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156). Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja – titkos szavazással – 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

315/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.

 

 1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

 1. A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2022. december 15. napjáig, és a könyvvizsgálói jelentést annak elkészültét követő legkésőbb 15 napon belül nyújtsa be a Cégbíróságra.

 

 

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2022. december 14.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2022. december 15.

                        a könyvvizsgálói jelentés benyújtására: annak elkészültét követő 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, Zsirkai László ügyvezető

 

Melléklet a Közgyűlés 315/2022. (XII. 13.) határozatához

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 315/2022. (XII.13.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 100%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

1/2022. (XII.13.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószám: 003156; képviselője: Elekes Mária ügyvezető), valamint megbízza, hogy a könyvvizsgáló a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolóját és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi könyvvizsgálati tevékenységet végezze el. A könyvvizsgálatért személyesen felelős neve: Elekes Mária (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156). Alapító továbbá felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodjon annak Cégbíróságra történő benyújtásáról.

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

 

Kelt: Érd, 2022. december 13.

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az ötödik határozati javaslatot, melyben meghatározzuk, hogy új kötelezettséget nem vállalhat, illetve a Társaság a feladatainak átadásáig saját alaptevékenységéhez kapcsolódóan vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével és feladatainak az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére történő átadásával összefüggésben, az átadással érintett átmeneti időszak gazdálkodásának biztonsága érdekében a következő döntéseket hozza:

A Társaság a feladatainak átadásáig az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alaptevékenységéhez nem kapcsolódó új kötelezettséget – ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is – nem vállalhat.

A Társaság a feladatainak átadásáig a saját alaptevékenységéhez kapcsolódóan – egymillió forint felett pedig kizárólag a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával – vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

316/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átmeneti időszakban történő kötelezettségvállalásairól

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörében eljárva, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésével és feladatainak az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére történő átadásával összefüggésben, az átadással érintett átmeneti időszak gazdálkodásának biztonsága érdekében a következő döntéseket hozza:

 

A Társaság a feladatainak átadásáig az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény alaptevékenységéhez nem kapcsolódó új kötelezettséget – ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is – nem vállalhat.

 

A Társaság a feladatainak átadásáig a saját alaptevékenységéhez kapcsolódóan – egymillió forint felett pedig kizárólag a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával – vállalhat kötelezettséget, ideértve a munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő kötelezettségvállalásokat is.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet, ami  az átalakulásról szól.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

.../2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–F. §-ában foglaltak alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyonkezelés) által ellátott valamennyi feladatot az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átadásának, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének időpontja: 2023. február 28.

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként (átvételi felelős) a polgármester, illetve az általa kijelölt személy jár el.

(4) Az önkormányzatot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli.

(5) A polgármester 2023. március 1. napjáig intézkedik a (1) bekezdés szerinti feladatok átvételéről.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

38/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–F. §-ában foglaltak alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyonkezelés) által ellátott valamennyi feladatot az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény részére kell átadni.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átadásának, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének időpontja 2023. február 28.

 

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként (átvételi felelős) a polgármester, illetve az általa kijelölt személy jár el.

 

(4) Az önkormányzatot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli.

 

(5) A polgármester 2023. március 1. napjáig intézkedik a (1) bekezdés szerinti feladatok átvételéről.

 

 1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2022. december 13-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2022. december 14.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem