NAPIREND ELŐTT:

 

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a 2021. évi képviselői tevékenységről

Előadó: Települési képviselő

 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

9. Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

10. Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

11. Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bíró László, az Intézményi Gondnokság intézményvezetője

 

12. Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

13. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Novák Ferenc, az Érd Városi Sportegyesület ügyvezető elnöke

 

16. Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 

17. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

 

18. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: dr. Konkoly Zita jegyző

 

20. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

21. Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, az Érdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

22. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

23. Egyebek

 

 

Érd, 2021. december 10.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester