NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Érd

 

3. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

 

4. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Kameniczky Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató, Volánbusz Zrt.

 Baranyai Gergely, forgalmi működéstámogatás vezető, Volánbusz Zrt.

 

5. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

6. Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

                 ügyvezetője

 

7. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

8. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: dr. Csókai Viktor, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

9. Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Beszámolóa Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

     Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat eseti bizottság felállítására

Előadó: dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

15. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

20. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

21. Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

22. Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

23. Beszámolóa Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

24. Beszámolóa Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

25. Beszámolóa Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

26. Egyebek

 

Érd, 2022. április 22.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester