NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

2. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

            Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

 

Érd, 2022. február 9.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester