NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.ügyvezetője

 

8. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására  (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

9. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

10. Javaslat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érd, Iparos út – Kövező utca – Szénégető utca – Köszörűs utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

12. Javaslat az Érd, Szent István út – Tárnoki út – Damjanich János utca – Névtelen utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14.Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

15. Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséhez

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

22. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

23. Javaslat a Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködési szerződés megkötésére

Előadó: Balla Imre települési képviselő

 

24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

25. Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: az Inter-Ambulance Zrt. képviselője

 

26. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: a Szép és Ép Fog Kft. képviselője

 

27. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

28. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

29. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

30. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

31. Beszámoló a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

32. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

33. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

34. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

35. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

36. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

37. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

38. Tájékoztató összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről (későbbi postázás)

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester