NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 1. Javaslat összeférhetetlenségi eljárás tárgyában való döntésre

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

Érd, 2022. január 13.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester