NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 1. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosítására

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Előadó:            dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:            Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2022. június 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester