NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az ukrajnai háború következtében szükséges helyi humanitárius döntések meghozatalára (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 42/2022.(II.24.) határozat módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

6. Javaslat köznevelési szerződés megkötésére az Érdligeti Református Egyházközséggel

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

7. Javaslat a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Egyebek

 

 

 

 

Érd, 2022. március 4.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester