NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására

Előadó:       dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2022. november 2.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester