M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 

2023. április 27-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nagy László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

 

 1. Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Macsotay Tibor elnök

 

 1. Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság képviselője

 

 1. Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Dávid Dzsenifer intézményvezető

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 

 1. A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezéséről

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése
  RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása

            Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

20.       A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása

            Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása

Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

23.       Bírósági ülnökök megválasztása

            Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

Érd, 2023. április 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester