M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2023. december 14-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

10.   Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. december 7.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester