M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2023. június 22-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:       Bicskei Tibor, az ÉRD-TÁVHŐ Kft. képviselője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

8.         A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás

            Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

Előadó:            Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. június 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester