M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2023. november 30-án (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

                                    Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Mészáros László Antal, az Érdi Sport Kft. ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

9.         Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

10.       Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződések megújítása az egyes egészségügyi alapellátási körzetekben

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz

            Előadó:            Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. november 24.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester