M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2023. szeptember 28-án (csütörtökön) 07:45 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó: dr Feik Csaba jegyző

           

 1. Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

           

 1. A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre és az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

           

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2023. szeptember 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester