M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2024. február 29-én (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:            Települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények által foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       dr. Jenei András főorvos, ügyvezető igazgató, Szép és Ép Fog Kft.

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       dr. Grécs László igazgatósági tag, Inter-Ambulance Zrt.

 

 1. Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Városgazda

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, Érdi Városfejlesztési Kft.

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Kling József ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Kft.

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Vermes Zoltán mb.intézményvezető, Szepes Gyula Művelődési Központ

 

 1. A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

Érd, 2024. február 23.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester