M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2024. január 25-én (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

                                    Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:            Települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                         Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 

 1. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Települési Értéktár Bizottsággal összefüggő döntések

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2024. január 19.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester