M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2024. március 28-án (csütörtök) 10:00 órakor kezdődő nyilvános ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

            Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Beszámoló a Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

            Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

            Előadó:  dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:            T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Felvilágosítás kérések

 

 1. Egyebek

 

Érd, 2024. március 22.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester