NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

3. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

4. Javaslat művészeti alkotás közterületen történő elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat alapítványi források átadására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Érd, 2020. szeptember 30.