NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

             Havril Koppány diákpolgármester

 

3. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

10. Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

11. Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

12. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

13. Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztására (későbbi postázás)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2021. október 22.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester