Tisztelt Közgyűlés!

 

I. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott közfeladatára – a lakosság széles körű szolgáltatásokkal való ellátása érdekében  vásár és piac fenntartásáról, üzemeltetéséről gondoskodik. Az Érd, Széles utcai piac fenntartói és üzemeltetői feladatait 2017. október 1. napjától az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (ÉKFI) látja el a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III.13.) számú kormányrendelet és a vásári, piaci, vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet alapján. Az ÉKFI a feladata ellátása során a mindenkor hatályos jövedéki adóról szóló vonatkozó törvényi előírások, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint jár el.

 

A Közgyűlés 239/2017. (IX.28.) határozatával hagyta jóvá a vásár-piac üzemeltetési szabályzatát, melyben azt is rögzítette, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény minden évben köteles beszámolni a Közgyűlésnek a piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről.

 

II.  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott – köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó – közfeladatát ugyancsak az ÉKFI útján látja el. Az ÉKFI az Ercsi úti köztemetőben a feladatokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) számú kormányrendeletben, valamint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi.

 

Az ÉKFI elkészítette mind a piac, mind a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi szakmai beszámolóját, melyek az előterjesztés mellékleteként csatolása kerültek.

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Széles utcai 22881/4 és 24196 helyrajzi számú vásár-piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:         továbbításra 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Ercsi úti köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos  2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Határidő:         továbbításra 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.