Andrasek Mónika, Érd MJV 8. sz. választókerület

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtania a Közgyűlésnek.

***

 

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az alábbi bejelentéseket tettem a Városüzemeltetési Iroda felé:

 • Tárnoki úton levő Napsugár Óvoda előtti gyalogos átkelőhely tervezése, létesítése
 • Kutyavári Óvoda előtti gyalogos átkelőhely tervezése, létesitése
 • Diósdi úti vízelvezetés

 

Az ÉKFI felé tett bejelentéseim:

 • Csanád utca 47 előtti árok mélyítése
 • Edömér utcai gréderezés
 • Kakukkfű utca 16 előtti kátyúzás
 • Kéknyelű utcai csőtörés utáni helyreállítás
 • Bulcsú utca 24 előtti diófa gallyazása
 • Csanád utca 29 és Bendegúz utca 16 előtti árokmarás
 • Fürdő utca, Tárnoki út felöli részen hordalék tisztítása
 • Fürdő utca 33 előtti fűzfa gallyazása
 • Emil utca 19 szám alatti ingatlan tulajdonosának homokzsákok szállítása
 • Harangvirág utca 46, jegenyefa gallyazása

 

 

 

Január

 

Az évet ételosztással kezdtük, amely a Szövetség Érdért Frakció közös akciója volt.

 

Január 26.-án interjút készített velem az ÉrdMost, az előző év eredményeiről.

 

Február

 

 

Pár nappal később kértem az Ékfi-t, hogy végezzenek árokmélyítést a Csanád utca 47 előtt.

08.-án, az Érd Kiváló Diákja Emlékérem Átadása zajlott a Polgárok Házában.

 

09.-én egy online műhelytalálkozót tartott a brüsszeli YEP csapata, Healthy Cities – healthy citizens online workshop címen. A workshop célja a jó példák bemutatása volt.

 

Március

 

Mácius elején kezdeményeztem, hogy alakítsunk ki egy gyűjtőpontot a használt és elavult telefonok gyűjtésére a magyarországi Jane Goodall Intézet által szervezett program segítségével.

 

 1. Talpra Érd! Családi nap a Földrajzi Múzeum kertjében.

 

21.-én Kértem az Ékfi segítségét, hogy állítsák helyre a Kakukkfű utca 16 szám előtti burkolati hibát/kátyút, amelynek teljesítéséről rövidesen értesítettek is.

 

 

Április

 

6.-án elkezdődött, a Demnet közösségi gyűlés egyeztető megbeszélése.

 

A Keknyelű utcában pedig csőtörés utáni burkolat helyreállítás miatt kértem a ÉKFI intézkedését, melyet rövidesen teljesítettek is.

 

A Bernát utcából hivatalos úton keresték meg polgármester urat és személyemet, hogy vizsgáljuk meg a forgalomcsillapításra vonatkozó lehetőségeket. Mivel jelenleg összekötő utcaként funkcionál a Riminyáki és a Csaba utcák között, folyamatban van egy összefogó forgalomtechnikai terv készítése, ami később megoldja a fennálló problémát.

 

Május

 

10.-én személyes utcafórumot tartottam az Emil utcában, amihez Polgármester úr is csatlakozott. A fő probléma az átmenő forgalom volt. Az ott élő lakosok beszámolóját meghallgattuk, majd az illetékes irodát felkerestem, hogy dolgozzanak ki egy forgalomtechnikai megoldást, amely jelenleg is folyamatban van.

 

Június

 

Júniusban, kértem az ÉKFI-t, hogy végezze el a Csanád utca 29 előtti árokmarást, lakossági kérésre. A közterület fenntartó visszaigazolta és teljesítette a kérést.

 

Egy hölgy jelezte a Bulcsú utcából, hogy a Diófa ágai keresztezik az elektromos kábeleket, ezért kértem az ÉKFI-t, hogy végezzék el a gallyazást, amit rövidesen igazoltak is.

 

10.-én személyes fórumot tartottam a Bendegúz utcában. A kedves lakos jelezte, hogy rendszeresen karban tartják az ingatlan előtti közterületet, viszont az elmúlt hetekben az esőzések miatt nagy mennyiségű hordalék temette be az elvezető árkokat, ezért a személyes látogatásom során képeket készítettem és továbbítottam az ÉKFI felé. Az iroda visszaigazolta a renelést és az árkokat kitisztították.

 

11.-én a Demnet közösségi gyűlés megnyitója zajlott, ahol alkalmam volt köszönteni a résztvevőket. A közösségi gyűlés tagjai két hétvégén keresztül, június 11-12-én és június 25-26-án üléseztek. Szakértők segítségével járták körbe a város infrastruktúráját, közlekedését érintő legégetőbb kérdéseket, elemezték a felmerült szempontokat, megosztották egymással a tapasztalataikat és véleményüket, majd a folyamat végén közösen fogalmaztak meg egy olyan ajánláscsomagot, amelyet Érd városvezetése elé terjesztettek. A javaslatcsomag a következő ajánlásokat tartalmazza:

 

 • A biztonságos közlekedés és a gépjármű-forgalom csökkentésének elősegítése Érd útrendszerének átgondolásával és a kerékpáros közlekedés nagyobb támogatásával
 • Érd vonzóvá tétele a környezetbarát módon, kis ökológiai lábnyommal működő vállalatok számára, amelyek elősegíthetik a város adóbevételeinek növekedését és munkahelyeket teremthetnek az érdi lakosoknak, ezáltal is csökkentve a Budapest és Érd közötti ingázók számát és fejlesztve a várost
 • A hatékonyabb vízfelhasználás érdekében az árokrendszer felülvizsgálata és az esővíz gyűjtésére megfelelő rendszer kiépítése Érd egész területén
 • Több városi alközpont létrehozása a közösségi terek és közterek újragondolásával és a közösségépítési folyamatokkal kiegészítve
 • Több városi zöldfelület kialakítása
 • Turizmus fejlesztése a helyi adottságok, történelmi és természeti kincsek kiaknázásával, egyúttal szabadidős lehetőség teremtésével a helyi lakosok számára
 • Az érdi központi parkolási rend teljes újragondolása és fejlesztése, bizonyos esetekben a parkolás fizetőssé tételével, zónák kialakításával, őrzött B+R rendszer kiépítésével, továbbá a közlekedés fejlesztésével az iskolák és óvodák környékén

 

 1. YEP online műhelytalákozó, "Bringing out the youth voice" címen, ahol a fiatalok politikai folyamatokba való bevonása volt a fókusz téma. Legfőképp azért veszek ezeken részt, mert ötleteket merítek, amiket Érden szeretnék megvalósítani. Röviden az alábbi témákról beszélgettünk: A fiatalok részvétele a képviseleti demokráciában, Ifjúsági képviseleti szervek, a fiatalok részvétele a döntéshozatalban, Nemzeti stratégia a fiatalok számának növelésére, Ifjúsági szervezetek támogatása, a politikai tudatosság növelése a fiatalok körében.

 

20.-án, Demnet találkozó volt a Buki pincében

 

A hónap végén a megnövekedett esőzések miatt, a Fürdő-Tárnoki u. sarkán jelentős mennyisegű hordalék halmozódott fel, ezért kértem az illetékes munkatársakat a mielőbbi intézkedésre. A hordalékot rövid időn belül eltakarították.

 

24.én személyes fórumot tartottam a Diósdi úton, vízelvezetési problémák miatt. A problémát jeleztem a városüzemeltetési irodának. Kértem, hogy mielőbb találjunk megoldást, mivel a kedves lakos jelezte, hogy nagyobb esőzések alkalmával egyre nagyobb mennyiségű víz folyik be a kertjébe. A Disósdi úton alapvetően van kiépített vízelvezetés, azonban korszerűsítést igényel. A tervek kidolgozása folyamatban van.

 

 

Július

 

A Fürdő utcában, lakossági kérésre megrendeltem egy fűzfa gallyazását, mert zavarta a légkábeleket. A gallyazást, kérésemre rövidesen elvégezte az ÉKFI.

 

 1. én a Fenntarthatósági bizottság keretein belül értékeltük a Virágzó Porta pályázatokat. A díjakat az alábbi kategóriák szerint soroltuk: Virágzó érdi porta, Bőtermő érdi konyhakert, Legszebb érdi utcafronttal rendelkező ingatlanok, A legszebb érdi erkély, terasz. Rengeteg pályázat érkezett be és számtalan jó környezetbarát példát láthattunk köztük. Rendkívül jó volt látni, hogy ilyen sokan ápolják kertjeiket és hogy milyen büszkeséggel tölti el a tulajdonoskat az eredmény.

 

 

Szeptember

 

3.-án Hárslevelű utcabál, amit több, mint két évtizede hagyományként őriznek, melyre immáron harmadik éve, engem is meghívtak. Megtisztelő volt, hogy részt vehettem polgármester úrral együtt.

 

10.-én, a Virágzó Porta díjátadóját tartottuk, amelyre az Érdi Napok rendezvénysorozat keretein belül, az Érdi Kertbarát Kör által minden évben megtartásra kerülő „Terménykiállítás” megnyitóján került sor.

 

Délután ellátogattam a Jácint utcai szomszédünnepre is. Ezúton is köszönöm a meghívást!

 

19.-én Fenntarthatósági bizottság keretein belül meghallgattuk a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének bemutatóját.

 

24.-én az ÉTCS nyílt napot tartott, melynek keretein belül telep bejárást tartottak, melyre ellátogattam, hogy megismerjem a telep működését.  

 

Október

 

Októberben, a Kutyavári Tagóvoda vezetője jelezte felém, hogy az óvoda udvarán lévő fenyőfa kiszáradt és veszélyt jelenthet a gyerekekre. Kértem az illetékes irodát, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, hogy indokolt esetben ki lehet -e vágni. A fát végül kivágták.

 

05.-én, az Örökségvédelmi felügyelőségtől Szatmári Klárával, a területi illetékessel, illetve egy régész munkatársával együtt ellátogattam a Kutyavári romhoz, ahol többek között szó volt a kutyasétáltatásról és a romok alatti pincéről is. Kérdésemre, a felügyelő arról tájékoztatott, hogy a park területén engedélyezett a kutyasétáltatás, ugyanakkor a rom közelébe nem érdemes tartózkodni az esetleges omlásveszély miatt.

A park területére javasoltam biciklitárolók beépítését, illetve padok elhelyezését.

 

08.-án, kérésemre kimarkolták a csapadékvíz lefolyó árok egy részét a Hóvirág utca 37. és a 39. szám előtt, ezzel megoldva egy elhúzódó problémát.

 

10-13 Brüsszel – EU Regions Week- Az EURegionsWeek a kohéziós politikának szentelt legnagyobb éves brüsszeli rendezvénye, amely összehozza az Európai régiókat és városokat, akik találkoznak, hogy megvitassák a közös kihívásokat, megosszák egymással a tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat. A COP27 plenáris ülésen alkalmam volt felszólalni, ahol a következőket fogalmaztam meg:

’Üdvözlöm Önöket, Andrasek Mónika vagyok, Érd városából érkeztem, ahol önkormányzati képviselőként dolgozom.

Földrajzi helyzetünkből adódóan városunk az agglomerációs települések összes problémáját hordozza. Igazi alvó város vagyunk. Életünket megnehezíti, hogy a város túlnőtte magát, de az infrastruktúra ezzel nem tudott lépést tartani. A városvezetés forrásai szűkösek, mert a jelenlegi kormány forrásokat von meg az ún. ellenzéki vezetésű településektől. Ezért is fontos, hogy a hozzánk hasonló települések közvetlen támogatást kapjanak.

Ilyen körülmények között igyekszünk zöld válaszokat adni a felmerülő problémákra. Hiszek abban, hogy a jelenlegi energiaválság lehetőség a paradigmaváltásra, ezért arra buzdítom az uniós szerveket, hogy minél előbb ültessük át a gyakorlatba a Green Deal-t, és minél előbb szerezzünk érvényt az európai klímajognak. Hiszem, hogy a helyi közösségek támogatásával lelassíthatjuk a klímaváltozás tragikus hatásait.’

 

Október 18.-án alkalmam volt részt venni a budapesti Kongresszusi központban megrendezett 'Természetalapú megoldások’ műhelytalálkozón. Az eseményen több projektet is bemutattak, ami megvalósítható lenne, de engem személy szerint, a XII. kerületi Hegyvidéki önkormányzat beporzóbarát programja ihletett meg leginkább. Ezért kezdeményeztem, hogy Érden is hozzunk létre méhbarát hálóztatot, melynek koordinálását szívesen vállalom.

 

 1. LMP energianapot szerveztünk az Érd Galériában, ahol a kibontakozó energiaválságra és az elszálló energiaárakra kerestünk közösen megoldást. Olyan szakértők voltak a segítségünkre, akik évtizedek óta sikeresen dolgoznak a területen. Szalkai-Lőrincz Ágnes, energiahatékonysági szakértő, Magyar Természetvédők Szövetségétől és Baranyák Zoltán, energiagazdálkodási mérnök, a Wattmanagertől.

 

 1. ÉrdMost! Bundáskenyér rádió interjú a nemrég tett Brüsszeli látogatásomról.

 

 1. YEP online esemény: Europcom 2022 - communicating climate change action online workshop, amelynek keretein belül előadást tartottak. Az előadók neves szakemberek voltak, ùgy mint: Jean-Pascal van Ypersele, Professor of climatology at UCLouvain (Belgium); Christina Wunder, Sustainability and climate communication, Google; Mariane Rodrigues, Environmental project manager at the NGO Redes da Maré, Rio de Janeiro, Brazil; Jacob Werksman - Principal Adviser for International aspects of EU Climate Policy, European Commission Directorate-General for Climate Action; Michael Bloss - Member of the European Parliament; Alison Gilliland - Dublin City Councillor, rapporteur of the European Committee of the Regions opinion for the COP27; Yunus Arikan, Head of Global Policy and Advocacy, ICLEI World Secretariat.

 

Elhangzott főbb javaslatok: Az éghajlat-politikai intézkedések nem általánosak, és minden régiónak/kultúrának más-más igényei és megoldásai vannak; A fenntarthatóságnak hitelesnek kell lennie, és ez a kormányok és a nemzetközi intézmények példamutatásán keresztül valósul meg. A helyi hatóságok, régiók és városok kulcsfontosságúak a nagyon konkrét éghajlat-politikai intézkedések végrehajtásában, amelyek hatással vannak a polgárok mindennapi életére: a tömegközlekedés fejlesztése, az újrahasznosítás elősegítése, zöldterületek kialakítása a városokban.

 

November

 

Novemberben, a Harangvirág u 46/A ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy az ingatlan előtt, közterületen álló jegenyefa miatt keletkező munkát már nem tudják ellátni, mert rendkívül idősek és mozgásukban korlátozottak, ezért kértem az ÉKFI segítségét. A kollegák pedig rövid időn belül megoldották a feladatot.

 

 1. -án a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Iroda vezetőjével Rózsa Zoltánnal és Laki Nórával, koordinációs munkatárssal találkoztunk Palkó Zsolt klímavédelmi referens és Varga Illés Levente környezetvédelmi osztályvezető kíséretében. Ez azért volt fontos, mert szerettünk volna minél több információt gyűjteni a beporzóbarát hálózat kiépítésével kapcsolatban. A kerületben már létrehozták a hálózatot és rengeteg tapasztalatot tudtak megosztani velünk, amely nagy segítség volt a tervezés során.

 

 1. este Közmeghallgatás, amelyen telt ház volt. Rendkívül hasznos információkat tudtunk megosztani az érdeklődőkkel, ahol részt vett Bárány Zsolt érdi Szakrendelő igazgatója és Nogula Tamás érdi rendőr alezredes is.

 

25.-én értesítettem az ÉTV ügyfélszolgálatát, hogy a Nőszirom utca 18 szám előtt feltehetően csőtörés van. A munkatársak 1 órán belül megkezdték a helyreállítást.

 

 1. LMP Ökofilmklub: A körkörös gazdaság pár szóban: megosztás, kölcsönzés, javítás, karbantartás, újrafelhasználás, és a meglévő tárgyaink leghosszabb távú használata.

Mennyire más, mint most, nem? Erről szól a vadiúj 'Going Circular' című dokumentumfilm, melynek PREMIERJÉT a Parkvárosi Közösségi Házban tartottuk november 25-én.

Vendégünk volt a téma elismert szakértője, Köves Alexandra, tanácsadó, kutató, egyetemi oktató (BCE), ökológiai közgazdász. A film után vele beszélgettünk.

 

29.-dec.1 Brüsszel: 2022 az ifjúság európai éve, amely reflektorfénybe helyezi az európai fiatalokat és társadalmunkban betöltött fontos szerepüket. ’Ezért kötöttünk együttműködést a Régiók Európai Bizottságával (RB), amely a régiók és városok EU hangja, hogy létrehozzuk az Európai Ifjúsági Chartát és a demokráciát.’

 

December

 

A decemberi közgyűlésen Tetlák Örs alpolgármester és jómagam előterjesztésére Érd közgyűlése döntést hozott, miszerint a város mindent megtesz, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény maradjon városi tulajdonban és önkormányzati fenntartásban. Hogy teljes kapacitással, a jelenlegi fejlesztésekkel megmaradjon az érdi és környékbeli polgárok számára.

 

 1. -én Brüsszel – Az ENVE szakbizottság 15. ülése december 9-én volt, amelyen tételesen „többszintű kormányzás az energiaválság idején” elnevezésű vitára került sor. A vita elvi témája az energiaválság, az energiafüggetlenség elérésének és az energiaátmenet elősegítésének módja, valamint az ebből adódó társadalmi és gazdasági következmények kezelése volt. Az ülésen lehetőséget kaptam egy rövid felszólalásra is.

A felszólalás alkalmával az alábbiakat fogalmaztam meg:

 

‘Cop27 sokunknak válasz lehetett volna a klímaválság kellős közepén.  A világnak azonban nem sikerült megegyeznie az olajtermelő országok miatt.  Ennek megfelelően a végleges átfogó megállapodás semmilyen kötelezettséget nem tartalmazott a fosszilis tüzelőanyagok használatának fokozatos megszüntetésére.  Teljesen kiábrándító.  Ennél sokkal többre van szükség. A tudósok az ENSZ IPCC legfrissebb jelentésében kifejtették, hogy 1,5 fok felett drámaian megnő a szélsőséges aszályok, az erdőtüzek, az árvizek és az élelmiszerhiány veszélye.  Ennek elkerülése érdekében az EU Zöldjei számos dokumentumot javasoltak a koppenhágai kongresszuson, mint például a „Zöld és szociális megoldások az energiaválságra” vagy a „Természet és éghajlat helyreállítása és védelme”. A valóság az, hogy az emberiség gyorsan száguld a talaj felé, és csak az a kérdés, hogy mennyire lesz tragikus az ütközés.  Most kell cselekednünk.  Köszönöm!’

 

 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadására Érd és közvetlen választókerületem lakóit!

 

Érd, 2023. január 25.

Andrasek Mónika

 1. választókerületi önkormányzati képviselő