Dr. Asztalos Éva, Érd MJV 9. sz. választókerületének Független képviselője

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtania a Közgyűlésnek.

                                                                         ***                                                                        

 

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Közgyűlés!

 

Megítélésem szerint a 2022 –es év túlmutatott a helyi képviselő megszokott tevékenységén, hiszen a mindennapi területi munkán túl, erkölcsi és képviselői kötelességemnek éreztem, hogy tevékenyen részt vállaljak a kirobbant háború sújtotta területről menekülő emberek részére történő segítségnyújtásban.

Továbbá, az évben történtek megerősítettek abban a már érlelődő gondolatomban, hogy népképviselőként lehet úgy is dolgozni, hogy nem kell egyik párt oldalához sem tartozni, így függetlenként, csak és kizárólag a városban élők - nem a pártok – érdekeit képviselve tevékenykedni.

Az alábbiakban beszámolók a kerületünket érintő eseményekről, és mindazon tevékenységemről, amellyel a városban élők érdekét szolgáltam:

 • December 31 és január 1. napját nem ünnepléssel, hanem a Sirius Alapítvány + Monty Angyalai Alapítvány + Érdnyugat Egyesület kutyamentő ügyeleteseként töltöttem. Munkánk eredményeként, a petárdázás elől menekült kutyusok nagyon kis száma került a menhelyre, mivel a legtöbb megrémült, és elkóborolt kutyus chipelve volt, így épségben hazajuttattuk őket gazdihoz, felhívva a figyelmet a felelősségteljesebb ebtartásra.

 

 • Januárban befejeződött az előző év végén megkezdett, de az időjárási tényezők miatt felfüggesztett, Dévai és Szigetvári utca aszfaltozása.

 

 • február 24. napján Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. A háború sújtotta területről megindult a menekült áradat. Az anyukák, gyermekeikkel – hátra hagyva ingó és ingatlan vagyonukat – elindultak a nagy semmibe, és segítségnyújtás után kiáltottak. Február 25. napjára meghirdettem egy adománygyűjtési akciót a Fundoklia térre, ahová több mint húsz autó érkezett, csomagtartóik és üléseik tömve hasznos adományokkal. A kapott adományokat összegyűjtöttük és másnap magam és egy kerületi lakos, egy-egy autóval elindultunk a Barabási határátkelőhelyre, Beregsurányba, majd Márokpapi területére, ahol egy iskolásban már több tucat család lelt biztonságra. A rengeteg adományt átadtuk az ott tartózkodó és lakóhelyüket elhagyó családoknak. Március 2.-án újabb gyűjtést szerveztünk, amelynek során összegyűlt adományokat két, a kerületünkben lakó család juttatta el a rászorultaknak, majd március 10.-án ismét elindultunk a Beregsurányi határra, immáron az adományokon túl vittünk magunkkal mentálhigiénés szakembert, tolmácsot, és két nyelvre lefordított, a menekülti státusz megszerzésére irányuló jogi információkat tartalmazó szórólapokat. Végül a Tiszabecsi kempingben kötöttünk ki, ahol már több roma menekült családot fogadtak be, így az adományokat kiosztottuk.

E sorok írása közben is megkönnyezem, hogy Érd lakói milyen csodálatos összefogásról, önzetlenségről tettek tanúbizonyságot. Ezt követően pedig a folyamatosan gyűjtött adományokat, Simon pusztán elszállásolt menekültek részére szállítottuk ki. (Kétszer segít, aki gyorsan segít.)

 

 • A legnagyobb kihívást ez évben is az illegális hulladékhegyek felszámolása jelentette, amely elsősorban a Fundoklia völgyet, valamint a közvetlen környezetét érintette. Hiába szállítattuk el az Érdi Polgárőrség, és az ÉTH segítségével az illegálisan elhelyezett szeméthalmokat, azok valahogy mindig újratermelődtek. A gyakorlati tapasztalatunk alapján arról is meg kellett győződnünk, hogy hiába helyeztük ki a lakosság által készített szeméttárolókat a közterületre, sajnos nem segített a probléma megoldásában, ugyanis e szeméttárolók űrtartalmának beteltét követően, újabb hulladékhegyek keletkeztek, immáron az újonnan kihelyezett tárolók mellé.

 

 • Szinte minden évben visszatérő probléma a poros utak esőzés utáni állapotromlása miatti útegyengetés elvégzése. A lakossági panaszokat minden esetben továbbítottam az Érdi Közterület - fenntartó Intézmény felé, akik a szükséges munkálatokat - lehetőségeikhez képest - hamar elvégezték. Csakúgy a poros utcák folyamatos portalanítása is nagy kihívás volt, különösen a nyári időszakban.

 

 

 • Megújult a Bóbita játszótér, ugyanis a tavaly kihelyezett napvitorla után, idén az ÉKFI elbontotta a régi játékokat és helyettük újak kerültek kihelyezésre, valamint felszedésre kerültek a régi gumitáblák, helyüket modern, biztonságos, esztétikus gumiszőnyeg váltotta fel.

 

 • Tavaly a Daróci és Szovátai utca kereszteződésében kihelyezésre került egy, a forgalmat segítő tükör, amelyet már két alkalommal ismeretlen személyek eltulajdonítottak, így annak ismételt pótlására került sor.

 

 • A kerület karácsonyi ajándékot is kapott, ugyanis a Fundoklia völgy túloldalán élők nagy örömére a Fraknói utca – a Szigetvári utcától a Csúcs utcáig - végre megkapta a szilárd útburkolatot. Ezzel az ott élők évtizedes álma vált valóra, hiszen csak ezen az egy utcán keresztül lehet átjutni a Fundoklia völgy túloldalán lévő utcákba. Korábban pedig a Fraknói utcára is kikerültek a 30 – as sebességkorlátozó táblák.

 

 • Évv közben felmértük, hogy Dombosváros milyen módon tudna bekapcsolódni az új iskolához vezető volánbusz járathoz, ezzel is elősegítvén, hogy a városrészbe élő gyermekeknek ne kelljen kilométereket gyalogolni az első buszmegállóig. Ennek eredményeként Dombosvárosban négy buszmegálló került kialakításra. A gyakorlati tapasztalatok feldolgozása, és az új útvonal kidolgozása folyamatban van.

Kezdeményezések a kerület közösségi életének kialakítására:

 • Gyermeknap szervezése az Érdnyugat Egyesülettel a Fundoklia téren, és a Kalotaszegi utcában. Imádták a gyerkőcök, mivel igen színes programokat biztosítottunk számukra.

 

 • Augusztus 20-án immáron harmadik alkalommal nekifutottunk a „Parkvárosi Parádé” néven elindított, hagyományteremtő rendezvénysorozatnak a Fundoklia téren, azonban az időjárás nem fogadott kegyeibe, azaz egyszerűen szólva elmosott minket az eső.

Nem adtuk fel, október hónapban bepótoltuk, és megszerveztük a pót Parkvárosi Parádét.

 

 • A kerületünkben immáron hét helyszínen került megrendezésre a „szomszéd ünnep” elnevezésű program. A hét utca lakói fergeteges utcabált szerveztek meg. Hihetetlen jó hangulatban telt el az ünnep.

 

 • Szent Márton napján, második alkalommal szerveztük meg a lámpás felvonulást. Több száz család, illetve gyermek vett részt a rendezvényen. A felvonulásunk kiinduló pontja a Klíma park, a végállomása pedig ismét a napközis tábor volt, ahol forró kakaóval, teával és bejglivel, filmvetítéssel, süti versennyel, valamint két élő libával kedveskedtünk a gyermekeknek és szüleiknek. A vonulásunkat idén is lovas „Szent Márton” vezette fel a napközis táborba.

 

 • Lakossági felajánlás eredményeként, az ÉKFI hatékony közreműködésével, ismét állítottunk egy gyönyörű karácsonyfát a Fundoklia téren, és azt az Egyesület támogatói által vásárolt, valamint a gyermekek kezei által készített díszekkel felöltöztettük.

 

 • December 4-én a Fundoklia tér karácsonyfája mellett vártuk a Mikulást, és a manót, akik a gyermekeket, a szülők által előzetesen leadott ajándékokkal és személyre szóló üzenetekkel köszöntötték. A programot különböző ügyességi játékok, és közös éneklések fűszerezték.

 

 • Karácsony előtt rendeztünk egy kis adventi vásárt a Fundoklia téren, ahol kézművesek árulták a karácsonyi portékájukat, és egy igazi kis karácsonyi hangulatot teremtettünk. Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés is hagyománnyá válna, és minden karácsony előtt varázsolnánk a térre egy igazi adventi vásárt.

 

 • December 29.-én pedig immáron második alkalommal ingyenes ételosztással próbáltuk elviselhetőbbé tenni a rászoruló családok életét. A menü bográcsban készült székelykáposzta, narancs és a lakók által hozott sütemény volt. Itt is megmutatkozott a helyben lakók összefogása.

 

 

 1. évre vonatkozó tervek:

A jövő évre nézve kiemelt célként továbbra is azokat a terveket jelölőm meg, amelyeket ebben az évben nem sikerült elérnem:

 • A Dévényi, Füzérvári, Zólyomi, Visegrádi, Torockói, Börzsöny utcák szilárd burkolattal való ellátása. Természetesen amennyiben lenne rá keret, úgy sorolhatnám még azokat a murvás utcákat, amelyek várják az aszfaltot.
 • A legnagyobb kudarcom, hogy a Fundoklia téren lévő műanyag körforgalom a mai napig nem újult meg, pedig a felújítás anyagi háttere adott volt, de aztán az valahogy az évek során elpárolgott. Még 2020.decemberében történt egy egyeztetés, ahol a polgármester és a tervezők is részt vettek. Ezen az egyeztetésen a tér felújításának ütemezésében is megállapodásra jutottunk, amelynek értelmében 2022. tavaszán el kellett volna kezdődnie a munkálatoknak, azonban erre a mai napig nem került sor. Továbbra is küzdeni fogok a Fundoklia tér átalakításáért, és azért, hogy helyére egy növényekkel tarkított körforgalom, parkoló és ezzel egyidejűleg közösségi tér kerüljön kialakításra. Jelenleg a város szégyenének tartom a hiányos, rothadó műanyag elemekből álló körforgalmat.
 • Továbbra is fő célom a Zólyomi és Visegrádi utca lakóit zavaró tényezők megszüntetése.
 • A Szovátai és Lőcsei utcában legalább egy-egy gyalogátkelőhely kialakítása. Különösen fontos cél, hiszen a nagy forgalmat lebonyolító Szovátai utcában egyáltalán nincs, a Lőcsei utcában pedig csupán két gyalogátkelőhely került létesítésre, ugyanakkor több buszmegálló is tarkítja az utat.

Bizottsági munka:

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke voltam 2022.február végéig, amikor is a Polgármester a Szövetség Érdért Frakció kezdeményezésére megfosztott e tisztségemtől, arra való hivatkozással, hogy a Bizottságnak nem az a feladata, hogy jogszabályoknak megfelelő módon végezze a munkáját, hanem az, hogy politikai döntéseket hozzon!

Tekintettel arra, hogy én ezzel a felfogással ügyvédként, és képviselőként sem tudtam azonosulni, így a fenti döntés alapjául a következők szolgálta. Az év elején - állampolgári és alpolgármesteri kezdeményezésre - több a Bizottság hatáskörébe tartozó vagyonosodási eljárást, illetve méltatlansági eljárást kellett lefolytatni. Az eljárás lefolytatásának eredményeként a Bizottság megállapította – figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra -, hogy a Szövetség Érdért frakcióvezetője nem a jogszabályoknak megfelelő módon töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, illetve a Polgármesterrel szemben megállapíthatónak látta a méltatlanságot – amely határozatot később visszavont a Közgyűlés. Ugyanakkor az egyik alpolgármesterrel, illetve az egyik a Fideszes képviselővel szemben meg kellett szüntetni az összeférhetetlenségi eljárást, mivel a vonatkozó jogszabályi háttér nem adott lehetőséget annak megállapítására.

Mindezek után került sor az elnöki megbízatásom visszavonására, illetve a Biztosság több tagjának a Bizottságból való eltávolítására, és annak elnökévé egy informatikus – de politikailag megbízható személy - kinevezésére. Sajnálatos módon e körben az Érd Médiacentrum sem tett eleget az objektív és pártatlan hírközlési kötelezettségének, ugyanis úgy állított valótlanságokat, hogy engem, mint érdekelt felet egyetlen egyszer sem kérdezett meg, csak és kizárólag a Szövetség Érdért Frakcióvezetőjének véleményére alapozta a cikkeinek tartalmi részét.

Bizottsági elnökként rendőrségi feljelentést kellett tennem, ugyanis egy ismeretlen személy által, több önkormányzati képviselő ellen kezdeményezett vagyonosodási eljárás során, a bejelentő részéről olyan adatok kerültek megjelölésre, amelyekhez csak és kizárólag illegális adatlekérés útján juthatott hozzá. Az ügyben nyomozást rendeltek el, megállapításra került, hogy az illegális adatlekérést ki végezte el, és az úgy további szálainak felderítése folyamatban van.

Jelenleg a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság tagja vagyok. A bizottsági munka kapcsán meg kell említenem, hogy azok nem tekinthetőek a város érdekét szolgáló alkotó műhelyeknek, mivel azokban – mindkét oldalon - pártpolitikai célok dominálnak, és a többségi frakció leszavaz minden olyan előterjesztést, amellyel nem kíván foglalkozni. Ennek eredményeként a bizottsági munka – némely bizottságban - gyakorlatilag látszat tevékenységre redukálódik, hiszen mindegy, hogy kinek a részéről, milyen érvek/ellenérvek fogalmazódnak meg, a többség azt úgy is megszavazza. Nem így kellene működnie egy bizottságnak!

A képviselőtestület munkájában 2022. január 26. napjától Független képviselőként veszek részt.

Közgyűlési munka:

Összesen négy alkalommal éltem előterjesztéssel a Közgyűlés felé.

Májusban a Jegyző felé közérdekű adatigényléssel éltem, amelyben kértem, hogy adják ki részemre négy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítési körülményeire vonatkozó adatokat. A kapott információk alapján kezdeményeztem egy vizsgáló bizottság felállítását. A bizottság feladata annak kivizsgálása lett volna, hogy az ingatlanok vételárának megállapítása tekintetében történt e vagyonvesztése az önkormányzatnak, ugyanis az érintett ingatlanok eladási árai  - a laikus számára is észlelhető módon – a régió ingatlan áraihoz képest, alacsony összegben kerültek meghatározásra.

A többségi Frakció első körben még napirendre sem vette az előterjesztésemet, majd a következő közgyűlésre ismét előterjesztettem, amikor már ugyan napirendre vette, de megállapította, hogy az eset kapcsán nincs mit vizsgálni, mivel az eladási árat egy értékbecslő állapította meg. Lehet, hogy értékbecslő állapította meg az ingatlan értékét, de akkor legalább azt kellett volna a felállítandó bizottságnak górcső alá vennie, hogy az értékbecslő miért pontosan akkora összeget állapított meg, mint amelyre korábban egy magánszemély ajánlatott tett az önkormányzatnak. Érdekes egybeesés.

Kezdeményeztem új közforgalmi gyógszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását annak érdekében, hogy Dombosváros ellátatlan részén is létesülhessen gyógyszertár, és az itt élőknek ne kelljen kilométerek gyalogolni a gyógyszereik kiváltása érdekében. A jelenlegi jogszabályi környezet azonban nem teszi lehetővé, hogy területileg meghatározhassuk az új gyógyszertár helyét, így  annak érdekében, hogy a pályázat az álatlunk kívánt területrészre kerüljön kiírásra, a Közgyűlés létrehozott egy településrészi önkormányzatot, amely hamarosan megkezdi a munkáját.

Végezetül köszönet illet mindazokat, akik a Hivatal és az Érdi Közterület – fenntartó Intézet, az Érdi Polgárőrség részéről közreműködtek a fenti eredmények elérésében, azokat, akik részt vettek a környezetünk tisztaságáért folytatott akciókban, és akik a rendezvények megszervezésében segítségemre voltak.

Kérem, hogy a város fejlődéséért, közös jólétünkért a továbbiakban is támogassák a munkámat, és mindazokat, akik az eddigi eredmények elérésében közreműködtek.

Érd, 2023.01.08.

 

 

Dr. Asztalos Éva

9 vk. önkormányzati képviselője