Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek. Ennek az alábbiak szerint teszek eleget.

 

2019. október 13-án a 2. sz. egyéni választókerületben választottak meg önkormányzati képviselőnek. A Közgyűlés megalakulását követően a Pénzügyi Bizottság, valamint a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tagjának választottak meg. A Fidesz-KDNP-Összefogás közgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetői tisztségét 2022. áprilisáig láttam el, ekkor lemondtam.

 

Önkormányzati képviselői tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítottam a 2. sz. választókerületre, ahol megválasztottak. A továbbiakban is leginkább ezen választókerület ügyeire fókuszálok, de természetesen az elvállalt munka részeként minden városrészt érintő kérdésekkel is foglalkozom. Idén is sok megkeresést kaptam a város más részeiből is, hisz sokan nem kaptak segítséget az ott megválasztott képviselőktől.

 

Igyekeztem rendszeresen bejárni a választókerületemet és a tapasztalt problémákat jelezni a Polgármesteri Hivatal, ÉKFI, közműszolgáltatók irányába. Telefonon vagy e-mailen történt lakossági megkeresés esetén külön is foglalkoztam egyéni kérésekkel.

 

A választókerület számtalan egyedi ügyei, beruházásai közül kiemelném:

 • Folytatódott a végtelennek tűnő bénázás a városvezetés részéről a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola alsós tagozatának bútorai és berendezései ügyében. Habár már 2020 márciusa óta folyamatosan és többször kértem a városvezetést, hogy írják ki a közbeszerzést a bútorokra, eszközökre, ez több éves késéssel történt meg. Így lényegében három év alatt nem volt képes a városvezetés egy egyszerű bútorbeszerzést lefolytatni, aminek az iskolába járó gyermekek látják a kárát.
 • Bár az iskola gimnáziumi része több mint egy éve elkészült, a városvezetés az adminisztratív részével nem tudott mit kezdeni. Többszöri nekifutásra sem sikerült a földhivatali bejegyzéseket időben és megfelelő módon elvégezni. Így –bár az épület 2021 óta készen van – a gyermekek nem tudják azt igénybe venni a 2023/2024-es tanévben sem. Ugyanis a Batthány Gimnázium nem tudott felvételi eljárást hirdetni, amíg az adminisztratív teendőket nem végezte el a városvezetés. Megjegyzendő, hogy Dunakeszin 2022 márciusában indult el az építkezés, de a 2022/2023-as tanévben már el is indultak a gimnáziumi osztályok. Ott ugyanis a polgármesternek fontosak voltak a helyi gyermekek és megtette a szükséges lépéseket ez irányba.
 • A beruházás költségvetésében az iskola környéki utcák rendbetételére előirányzott összegek eltűntek. Úgy tűnik, ez is a városvezetés politikájának áldozata lett, akik elköltötték másra és most a kormánytól várják, hogy újból adjon pénzt arra, amire egyszer már adott.
 • Végre elkezdődött a Fácán közben az iskola beruházásban évekkel korábbra tervezett járdaépítés. Sajnos rossz terveket készítettek, így a korábbi városházi és kivitelezői ígéret ellenére nem állították helyre a Pintyőke utcában az óvoda mellett az árkokat, hanem a helyére járdát építettek. Aminek az a következménye, hogy nagyobb esők esetén a teljes Fácán közi a lakótelepre ráfolyik a víz, egészen a Stiglice utcáig.
 • A Kós Károly Szakgimnázium építése sem fejeződött be határidőre. A bútorok és eszközök beszerzése itt is kihívást jelentett a városvezetésnek, kiírtak majd visszavontak közbeszerzéseket. Annyi határidőt mondott már a városvezetés, hogy csak abban reménykedhetünk, hogy nem kell visszafizetni a támogatásokat a késlekedések miatt.
 • A Szabadság téren befejeződött az Érdi Járásbíróság új épületének építése. A Bíróség megkezdte működését. Ehhez kapcsolódón az új városvezetés parkolók építését írta elő a beruházónak a Velencei úton. A rossz tervek nyomán botrányos lett a megvalósítás. Felszólaltam a környék lakóinak és vállalkozásainak érdekében, sajnálatos módon a városvezetés nem volt erre fogadókész és továbbra is másra mutogatott. Még akkor is, ha a jelenlegi polgármester által aláírt dokumentumok bizonyítják, hogy a „tolatva parkolás” megoldást a jelenlegi polgármester találta ki és erőltette rá a beruházóra.
 • Az Érd Nagyállomás mellett elkészült a P+R parkoló. Augusztus óta nincs még forgalomba helyezve. A NIF-től többször kértem tájékoztatást az ügyben.
 • Többször kértem a polgármestertől írásban és a Közgyűlésen is, hogy a Tolmács utcai kisbolt és a Nagyállomás épülete közötti pár méteres szakaszt javítassa ki az önkormányzat, hogy ne bokáig érő vízben kelljen a Tisztviselőtelepről a Nagyállomás aluljárója irányába igyekvők megközelítsék az állomást. Sajnos még csak választ sem kaptam.
 • Az aluljáró Tolmács utcai része fölött a galambtüskék egy része kihullott, az odatelepedett galambok kellemetlenséget okozhattak a gyalog közlekedőknek. Jeleztem a MÁV irányába, hogy javítsák ki.
 • A Jegyző utcában több lakó aláírásával megerősítve a NIF-hez fordultam zajdédő fal telepítése érdekében.
 • Felvettem a kapcsolatot a MÁV-al és elértem, hogy írásban megerősítették: amennyiben az érdi önkormányzat kéri, közcélra ingyen bérbe adják a Csalogány utcai, P+R parkoló melletti területet. Ennek érdekében képviselői indítványt nyújtottam be játszótér létesítésére. A közgyűlés polgármesteri frakciója mondvacsinált okokra hivatkozva még csak tárgyalni sem engedte. Pedig más városrészekben volt pénz játszótéren végzett beruházásokra. Meggyőződésem, hogy a környéken élő fiatal családok megérdemelnék, hogy itt is létesüljön egy játszótér és erre ez a terület adott, nem kerülne pénzbe se.
 • A Nagyállomásnál levő aluljáró kifestésének ügyében Szűcs Gábor alpolgármester javaslatát elfogadva, közös előterjesztést tettünk arra, hogy egy városi program keretében történjen meg a festés. A döntés megszületett a Közgyűlésben, sajnos a végrehajtása a városvezetés részéről nem történt meg 2022-ben.
 • A Fácán közi lakótelep ügyében lakossági fórumot tartottunk, amelyen részt vett Szűcs Gábor alpolgármester is. Többszöri sürgetésemre és dr. Aradszki András közbenjárására a lakótelep telkének tulajdonjoga most már a földhivatalnál is bejegyzésre került az érdi önkormányzat részére. Sajnos a városvezetés innen rossz irányba kezdte vinni az ügyet. Amit elmondtam a lakossági fórumon is az érintetteknek. Meggyőződésem, hogy fel kellett volna osztani a telkeket és minden érintettnek átadni, ami jár. Helyette egy olyan jogi utat javasoltak, amely újabb 5-10 évbe fog kerülni, mire pont kerül végérvényesen a dolgok végére.
 • „Óriási sikernek” könyvelhetem el, hogy a másfél évvel ezelőtti kérésemet teljesítette a polgármester és sikerült 100 méternyi járdát felújítani a Fácán közi lakótelepnél.
 • A Szabadság téren járdák épültek. Ha a városvezetés megkérdezett volna, mint a választókeürlt képviselőjét, akkor elmondtam volna, hogy a környék lakói inkább az Ercsi úton szeretánek járhat járdást, hogy babakocsival, kerekesszékkel biztonságosan tudjanak közlekedni.
  Jellemző a helyzetre, hogy 2022-ben is még annak kell örülnünk, hogy a kormány által biztosított közel milliárdos rendkívüli működési támogatásokból legalább pár méter járda épül. Az előző városvezetés idején minden évben több száz milliós útépítések, vízelvezetések voltak minden évben, mostanában már egy kis járdaépítésnek is örülhetünk.
 • A Felső utca – Karolina utca csomópontjának rendezése idén sem indult el, annak ellenére, hogy 2019 októberben kész tervek, engedélyek, megnyert pályázat és megkötött kivitelezési szerződés volt ennek megépítésére. Ugyanez a helyzet az Ercsi úttal és a temetőnél tervezett gyalogátkelőhellyel is. A városvezetés mondvacsinált okkal nem írta ki a kivitelezésre újból a közbeszerzést, igyekszik húzni az időt, hogy csak 2023-ra legyen itt építés. Ez többszörösen is problémás, hisz valószínűleg akkor már nem lesz elég rá a pénz. Ezen kívül a pékség környékén és a Felső utcai szervizútnál már most a parkolás és a közlekedés rendkívül balesetveszélyes helyzeteket teremt.
 • Többször bejelentettem, hogy a Felső utcában a pékséggel szemben levő lépcső erősen balesetveszélyes, javítsák ki. Semmi választ nem kaptam rá és a városvezetés nem is csinált semmit vele.
 • Idén is nagyon sokat megkerestek a gallyazással kapcsolatban. Az igényeket bejelentettem az ÉKFI-nek.
 • A Katalin utca állapota sokat romlott idén, többször kértem a beavatkozást.
 • A Mérnök utca és a Velencei út közötti kis gyalogos átjáróban kértem a gyom lekaszálását, sikerült.
 • Az Intéző utca 15-17 társasház felújítása kapcsán több társasházi Közgyűlésen vettem részt. Megoldás sajnos még mindig nincs a felújításra.
 • A Pacsirta utcában az utca Fehérvári út felőli végén egy elhanyagolt ingatlan okoz sok bosszúságot a környék lakóinak. A járda járhatatlan és balesetveszélyes a lehulló szúrós-ragacsos gyümölcsök miatt, az ott tárolt nagy mennyiségű hulladék közegészségügyi szempontból is problémás. Több bejelentést tettem, sajnos még csak választ sem kaptam.
 • A Pintyőke – Fürj utca saroktelek évről évre visszatérő probléma, idén is tavasszal bejelentettem, sajnos őszig sem hozták meg a remélt rendezett környezetet a hatósági eljárások.
 • Az Orvos utcában elértem, hogy ha már a magyar kormánytól dr. Aradszki András által megszerzett rendkívüli támogatásból útépítés lesz, akkor csinálják rendesen. Kicserélték az ivóvízvezetéket és bekötéseket. Ez részeredmény volt, mert a városvezetés a vízelvezetési munkákat nem rendelte meg. Így sok helyen a víz befolyik az ingatlanokra. Az építés ideje alatt folyamatosan egyeztettem a kivitelezőkkel, néhány helyen lokális beavatkozással sikerült megoldást találni.
 • Sok megkeresést kaptam a „vadmadaras” utcákból, a Sas és Fehérvári út közötti részről. A Fehérvári-Zámori utak csomópontjának építése során a város részéről nem kell ő gondossággal jóváhagyott felvonulási terv okán egy komplett városrész lakóit vágták el a buszmegállóktól, csak nagy kerülővel tudtak eljutni iskolába, buszhoz. Balesetveszélyes helyzetek alakultak ki a gyalogosok számára, kértem a közútkezelő intézkedését – sajnos nem nagyon tettek semmit.
 • a Zámori úton megkeresést kaptam, hogy a csomópont- és útépítéshez kapcsolódóan a rossz kialakítás miatt befolyik az ingatlanra a csapadékvíz, kértem a beavatkozást a hiba javítására
 • Szintén ezen a környéken kértem az ÉTH vezetését, hogy figyeljenek oda arra, hogy a nem gyűjtést végző kukásautók ne hajtsanak be a lakóutcákba, mert tönkreteszik a burkolatot
 • A Csalogány utcában a zajvédő fal mellett levő gaz levágása érdekében megkerestem a MÁV-ot, sikerült elérni, hogy időben kaszáljanak
 • A 7-es út alatt egy hatalmas illegális szemétlerakást találtam, bejelentettem, a Kormányhivatal intézkedett
 • A Bíró utca mart aszfalt felületén keletkezett gödröket valamiért csak ősszel akarták kátyúzni, felszólaltam és bejelentettem, sikerült elérni, hogy megjavítsák hamarabb
 • A Tollnok utca – Képviselői utca sarkán levő játszótérnél bejelentettem a rongálást és hogy a kanyarban az út ismét kigödrösödött, kijavították
 • A polgármester kérdésemre nyilvános Közgyűlésen megígérte, hogy 2022-ben aszfaltos lesz a Könyvelő utca. Sajnos ezt az ígéretét nem tartotta be, a víz hatalmas gödröket ásott az utcába, kértem a javítását.

 

 

A közgyűlési és bizottsági munka során aktívan részt vettem a döntések előkészítésében és megvitatásában, a  városvezetés ellenőrzésében.

 

Önálló képviselői indítványokat nyújtottam be az alábbi témákban:

 • Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben
 • Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában
 • Javaslat energiaközösség létrehozására
 • Javaslat a 2. sz. választókerületben, a Fehérvári út – Csalogány utca – Páva utca –Szajkó utca által közrefogott, valamint a Sas utca – Turul utca – Fehérvári út- Szajkó utca által közrefogott területeken közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt indítására

 

A Pénzügyi Bizottságban sikerült elérni, hogy javaslatomra az ÉTV és ÉTCS Kft-k, az érdi vízművek vezetése be kellett számoljon a tevékenységükről. Ebből kiderült, hogy óriási profittal dolgoznak (több mint 170 millió Ft), tehát szó sincs arról, hogy ne lenne pénz az ivóvízvezetékek felújítására. Az is kiderült, hogy csupán a városvezetés mulasztása miatt nem folyik be ez a pénz a város kasszájába, hanem inkább igyekeznek a külföldi tulajdonosok részére osztalékként kifizetni. Ezt utóbbit szerencsére sikerült megakadályozni.

 

Ezt követően a többség gyorsan felduzzasztotta a Pénzügyi Bizottságot pót tagokkal, hogy le tudjanak szavazni minden olyan indítványt, amely a város valós gazdálkodási adatainak megismerésére irányul. Erre példa volt az, hogy a polgármesteri frakció többsége úgy döntött, hogy nem kell sem a Pénzügyi Bizottságnak sem a képviselőknek megismerni azt, hogy mennyi az energiaköltsége az önkormányzatnak és az intézményeinek. Az erre irányuló minden javaslatomat leszavazták.

 

Frakciónk javaslatot nyújtott be, hogy a kialakult energiahelyzetben az önkormányzat támogassa az érdieket az ingatlanaik energiahatékonyságának növelésébe, a rászorulók kapjanak támogatást és több intézkedést tartalmazó javaslat-csomagot. A többség tárgyalni sem volt hajlandó róla.

 

Módosító indítványokkal igyekeztem szakmailag és társadalmilag jobbító javaslatokkal élni a tárgyalt előterjesztések során. Sajnos ebből keveset fogadott el a többség.

 

2020 óta megszűnt a több mint egy évtizede jól működő Választókerületi Alap rendszer. Amiből korábban minden évben a választókerületekben utak épülhettek és vízelvezetés valósulhatott meg. Idén sem volt ilyen.

 

Hiába kértük év elején, hogy kezdjék előkészíteni a 2021-2027-es időszak pályázatait, a polgármester kioktató, arrogáns módon utasította el ezt. Így nem tudnak indulni az útépítések, vízelvezetési beruházások, óvoda és bölcsődeépítések pályázatai.

 

Idén is megszerveztük a Madárzsúrt és a Tisztviselőtelepen az utcabált. A két választókerületemet érintő Facebook csoportban, a „Madárneves utcák lakói” és „Tisztviselőtelepen élők” csoportokban aktívan beszélgettünk a környék lakóival az őket érintő problémákról. Mindkét csoportban idén is megszerveztük az Élő Adventi Kalendáriumot, amely a városrész lakóinak kötődését erősíti közvetlen környezetükhöz.

 

Közéleti tevékenységemről rendszeresen beszámolok év közben is a https://www.facebook.com/simo.karoly.kozeleti oldalamon.

 

 

Érd, 2023. január 24.

Simó Károly