Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az elmúlt évben, hasonlóan a korábbi évekhez, Érdliget, városunk 6. sz. választókerületének képviselőjeként és a város alpolgármestereként dolgoztam. Alpolgármesteri feladataim ellátására való tekintettel, illetve a tisztséghez kapcsolódó jogszabályi tiltás okán egyik bizottságnak sem vagyok tagja, azonban ahogy korábban is, úgy az idei évben is küldetésemnek tartottam önkormányzatunk minden bizottságának munkáját támogatni, esetenként személyes jelenlétemmel, illetve háttérmunkámmal is. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a bizottságok döntéselőkészítő munkája minden lehetséges részletre kiterjedő és kellően körültekintő legyen ahhoz, hogy városunk közgyűlése az érdiek érdekeinek maximálisan megfelelő és azt szolgáló döntéseket hozhasson.

Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a bizottságok döntéselőkészítő munkájában az Érdligeti választókerület sajátos helyzete, látásmódja és a választókerület polgárainak véleménye is megfogalmazódjon, amelyet minden esetben közvetítek ezeken a fórumokon, azzal a meggyőződéssel, hogy ezen keresztül az általam képviselt választókerület polgárai számára megfelelőbb közgyűlési döntések megszületéséhez járulhatok hozzá. Természetesen az önkormányzatunk bizottságaiban zajló munkán túl a Közgyűlés munkájában is aktívan részt veszek. A 2022-es évben számos előterjesztést készítettem, a polgármester távollétében vezettem a testület ülését.

 

Az önkormányzati döntéshozatali munkán túl az Érdligeti közösség lakóinak érdekképviseletét, támogatását tartottam a legfontosabb feladatomnak. Az elmúlt évben is mind a fogadóóráimon, mind azokon kívül, a mindennapokban is elérhető voltam az itt élők számára, és mindig nagy örömmel álltam rendelkezésükre. Az Érdligeti közösség lakói sok esetben kerestek meg olyan problémával, közvetítettek felém olyan nehézségeket, melyek fontos közügyekre irányították a figyelmem, és gyakran kerestek meg olyan egyéni élethelyzetekkel, melyek megoldását segíteni tudtam.

Az Érdligetiek egyéni megkeresései, illetve saját érdligeti tapasztalataim alapján idén az alábbi eredményeket sikerült elérni (csak a legfontosabbakat, legjellemzőbbeket sorolom fel közülük):

 • megvalósult a Porcsinrózsa utcai vasúti megálló parkolójában esőzések során felhalmozódó víz elvezetése, felújításra és bővítésre került a vízelvezető rendszer és új burkolatot kapott a parkoló. A parkoló végén található zöld területre pedig új fasor került telepítésre;
  • a vízelvezető árkok és műtárgyak karbantartása folyamatos volt és több helyen felújítás és újak kiépítése is megtörtént, mint például a Pipacs utca egy részén;
 • új aszfalt burkolatot kapott a Liliom utca, amellyel az érdligetiek egy újabb régi álma teljesült;
 • több esetben intézkedtem a közterületi zöldfelületek rendbetételéről, gallyazás, fűfelületek karbantartása, különböző utcák kereszteződésében levő, közlekedés biztonságát veszélyeztető fák metszése érdekében;
 • folyamatos volt egész évben a kátyúk és útburkolati hibák javítása, útkarbantartása az érdligeti utcákban;
 • új szilárd útburkolatot kapott a Zagyva utca is, így egy újabb régóta várt utca került leaszfaltozásra;
 • megtörtént a vasútépítés során igénybevett utcáink útburkolati károsodásaink helyreállítása. A vasútépítőkkel történt tárgyalásaim során az általuk eredetileg felajánlott javítási költség négyszeresét sikerült kieszközölnöm erre a célra. Így több utca került helyreállításra;
 • érdliget több részén került új járda kialakításra és felújításra mint például a Túr és a Tálya utcában, a Tálya utca egy része új burkolatot is kapott;
 • új kiépített parkolókat és új útburkolatot kapott a Topoly utca egy része;
 • forgalomcsillapító küszöbökkel sikerült élhetőbbé tenni a Fürdő utcát és az Alsóvölgyi utat;
 • ezeken túl igyekeztem forgalomtechnikai beavatkozásokkal Érdligetet és a várost könnyebben átjárhatóvá tenni.

Az elmúlt év jellemző választókerületi nehézségei közé tartoztak a felszíni vízelvezetés, az útburkolat hibái és hiányosságai, továbbá a közterületen levő zöldfelületek karbantartásának feladatai. Folyamatosan kapnak újabb és újabb utcák szilárd útburkolatot, de még rengeteg teendőnk van.

A 2022-es évben az  érdligetiek régi kérése került elérhető közelségbe: a Fürdő utcai régi CBA helyére épülő LIDL építési engedélyt kapott, így minden akadály elhárult az építkezés elől, hamarosan a 2023-as évben elkezdődik az építkezés és a Balatoni út-Őszirózsa utca-Fürdő utca csomópont átépítése.

A tavalyi évben a Topoly utcai intézményben élő idősek szárára kialakításra került egy könyvtár és rendszeres kiállításoknak ad helyet ahol az érd és környékén elő művészek bemutatkozhatnak.

A múlt év a rekreációs parkkal (Papi-földek) kapcsolatban számos újabb és újabb problémára világított rá, a park működésével kapcsolatosan több nehézséget szükséges még orvosolnunk ahhoz, hogy az Érdligeten élők által elvárt módon használható legyen. A környéken lakók egészségvédelme érdekében a terület folyamatos kaszálásáról és karbantartásáról intézkedtem.

Az általam alpolgármesterként felügyelt szakterületeken történt munkáról is pár példát megemlítenék:

 

 • átadásra került az Aba utcai híd és új szilád burkolatot kapott az Aba utca;
 • több városi játszótér került felújításra gyermekeink örömére;
 • a városi zöldterületeken komoly parkosítás vette kezdetét közreműködésemnek köszönhetően;
 • sikerült több új óvodai játszóeszközt beszereznünk, amellyel a gyerekek hétköznapjait tehetjük színesebbé;
 • elkezdődött a Hegesztő utcai Szivárvány óvodaudvarának felújítása és fejlesztése;
 • átadásra került a Tetőfedő utca-Alsóvölgyi út körforgalmú csomópont;
 • folyamatban van a Folyondár-Szövő kereszteződés lámpás kialakítása; valamint a Tárnoki út és a Törökbálinti út burkolatcseréje;
 • az Idősügyi Tanács elnökeként biztosítani tudtuk a nyugdíjas klubok támogatását és színvonalas programokat szerveztünk számukra az idén is, a város történetében elöszőr jelent meg egy egész éves programfüzet az idősek számára.

 

Rendszeresen egyeztettem a választókerület területén kívül, de a választókerület lakóit érintő kérdéskörökben, hozzájárulva az önkormányzati intézmények lakosságcentrikusabb, ügyfélbarát működésének megteremtéséhez.

Ezen túl a szemétszállítás és zöldhulladék-kezelés érdekében rendszeresen egyeztetek a hulladékkezelő intézménnyel, annak érdekében, hogy zökkenőmentesen legyen elérhető minden érdi lakos számára ez a nélkülözhetetlen szolgáltatás.

Érd, 2023. január 9.

 

Szűcs Gábor