Gál Alex, Érd MJV 12. sz. választókerület

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja

szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a

választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2)

bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtania a

Közgyűlésnek.

***

 

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Közgyűlés!

 

Az idei év során az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény és a Városüzemeltetési

Iroda segítségével a következőket intéztem el:

 

  • Útburkolat javítás a Földmérő - Burkoló utca sarkán
  • Útsüllyedés további romlásának megakadályozása az Öntő utcában
  • Útkarbantartás a Kubikos utcában
  • Új esővíz szikkasztó árok kialakítása a Burkoló utcában
  • Szórt burkolat igazítás az Aknász utcában a Földmunkás utca szilárd útburkolatához
  • Parlagfű mentesítésre került a köznevelési centrum környezete
  • Díszkút megjavítása a Bádogos utcai játszótéren

 

Folyamatban van egy szolgáltatóház létrehozása magánbefektető beruházásában. Egy meglévő torzó épület kiegészül szolgáltatásra alkalmas egységekkel a Lakatos-Szövő sarkán.

 

Lakossági fórumot tartottam Szűcs Gábor alpolgármesterrel úrral közösen. Később közös sétát szerveztem a napközis táborban ahol arról ötleteltünk, hogyan lehetne felújítani és újra használhatóvá tenni a napközis tábort. Várhatóan a TOP-Plusz felhasználásával egy multifunkciós közösségi térrel fogjuk tudni megajándékozni a kerületet és Érd lakóit.

 

Az új köznevelési centrum megnyitásakor több korrekciós lépést kellett tenni:

 

  • Egyirányúsításra került több utca
  • Szilárdabb burkolatot kapott a Favágó utca melletti telek (amit parkolónak használnak a szülők)
  • Finomhangolásra került az iskolai járat menetrendje

 

A Darukezelő utcai szabadidőpark fejlesztése továbbhaladt, több helyszíni egyeztetésen vettem részt a jövőbeli terveket illetően és a terület megóvása érdekében átminősítettük különleges - rekreációs területre. Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a helyi környezetvédő egyesülettel. Egy helyi vállalkozót összekötöttem a hivatallal aki felajánlotta, hogy jó minőségű termőföldet adományoz a park tereprendezéséhez.

 

Még mindig történnek illegális szemétlerakások a területen, egy videófelvételen rajtakapott elkövető ellen feljelentést tettem. Bízom benne, hogy az egyre gyakoribb lebukások elveszik a potenciális elkövetők kedvét a természet és közterek tönkretételétől. A Lakossági-szolgálati iroda segítségével eljárást indítottam a Zengő utcai illegális kovácsműhely ellen a helyieket zavaró zaj miatt.