Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2021.06.29.

146/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ, idősek nappali ellátása szolgáltatása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának jóváhagyásáról

Tovább...

145/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ, házi segítségnyújtás szolgáltatása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának jóváhagyásáról

Tovább...

144/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának jóváhagyásáról

Tovább...

143/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ, szociális étkeztetés szolgáltatása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Tovább...

142/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Tovább...

141/2021. (VI. 29.) határozat

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

 

Tovább...

140/2021. (VI. 29.) határozat

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

139/2021. (VI. 29.) határozat

az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonásáról

 

 

Tovább...