Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019.04.25.

99/2019. (IV.25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

Tovább...

98/2019. (IV.25.) határozata

a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatvéleményezéséről

 

Tovább...

97/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatvéleményezéséről

Tovább...

96/2019. (IV.25.) határozata

a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

95/2019. (IV.25.) határozata

az önkormányzati tulajdonban lévő érdi 734-735 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Tovább...

92/2019. (IV.25.) határozata

az Érd, Budafoki út 017/2, 017/6 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok tervezett beépítésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

Tovább...

90/2019. (IV.25.) határozata

a 2018. évi szabad maradvány általános tartalékba helyezéséről

Tovább...

109/2019. (IV.25.) határozata

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

94/2019. (IV.25.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére hulladékgyűjtő járművek bérbeadásáról

Tovább...

93/2019. (IV.25.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról és az alapító okirat módosításáról

 

Tovább...

91/2019. (IV.25.) határozata

a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

Tovább...

89/2019. (IV.25.) határozata

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványának elvonásáról

Tovább...

88/2019. (IV.25.) határozata

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...