Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

1/2020. (I. 30.) határozat

a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlásáról szóló 260/2019. (XII. 19.) határozat visszavonásáról

Tovább...

2/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátásáról szóló 261/2019. (XII. 19.) határozat módosításáról

Tovább...

3/2020. (I. 30.) határozat

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntés elfogadásáról

Tovább...

4/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

5/2020. (I. 30.) határozat

 

az Érdi Sport Kft. 2020. első negyedéves működésének biztosításához szükséges finanszírozásról

Tovább...

6/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

7/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálásáról és az új ügyvezető megválasztásáról

Tovább...

8/2020. (I. 30.) határozat

az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezéséről

Tovább...

9/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Tovább...

10/2020. (I. 30.) határozat

a Fácán közi lakótelep telkeinek tulajdoni rendezéséről

Tovább...

11/2020. (I. 30.) határozat

az érdi 3633/4 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonásáról és értékesítéséről

Tovább...

12/2020. (I. 30.) határozat

az érdi 3625/4 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonásáról és értékesítéséről

Tovább...

13/2020. (I. 30.) határozat

az érdi, 3625/5 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonásáról és értékesítéséről

Tovább...

14/2020. (I. 30.) határozat

a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

15/2020. (I. 30.) határozat

az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről és a Magyar Zarándokúthoz történő csatlakozásról

 

Tovább...

16/2020. (I. 30.) határozat

a Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról

Tovább...

17/2020. (I. 30.) határozat

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról

Tovább...

18/2020. (I. 30.) határozat

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról

 

Tovább...

19/2020. (I. 30.) határozat

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról

Tovább...

20/2020. (I. 30.) határozat

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

2020.01.30.

11/2020. (I. 30.) határozat

az érdi 3633/4 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonásáról és értékesítéséről

Tovább...

10/2020. (I. 30.) határozat

a Fácán közi lakótelep telkeinek tulajdoni rendezéséről

Tovább...

9/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Tovább...

8/2020. (I. 30.) határozat

az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezéséről

Tovább...

7/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálásáról és az új ügyvezető megválasztásáról

Tovább...

6/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

5/2020. (I. 30.) határozat

 

az Érdi Sport Kft. 2020. első negyedéves működésének biztosításához szükséges finanszírozásról

Tovább...

4/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

3/2020. (I. 30.) határozat

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntés elfogadásáról

Tovább...

2/2020. (I. 30.) határozat

az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátásáról szóló 261/2019. (XII. 19.) határozat módosításáról

Tovább...

1/2020. (I. 30.) határozat

a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlásáról szóló 260/2019. (XII. 19.) határozat visszavonásáról

Tovább...