NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

4. Javaslat a helyi közutak, azok vagyontárgyai és tartozékai szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok (ismételt) hirdetés útján történő értékesítésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

6. Javaslat a 24199 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érintő szennyvízvezeték szolgalmi jog alapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

7. Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a gyepmesteri feladatok ellátása céljából

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a Sasvárosi Egészségház elnevezésére és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat önkormányzat saját halottjának történő nyilvánításra (Tóth Tamás alpolgármester)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a közgyűlés hatáskörében meghozott polgármesteri döntések utólagos megerősítésére, illetve felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjének jogszabálysértő módon történt kinevezéséről szóló polgármesteri határozat visszavonására

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ munkavállalói részére anyagi elismerés juttatására a veszélyhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

15. Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

16. Javaslat engedély nélküli fakivágás és közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő ösztöndíjasok felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. A sürgős előterjesztést visszavonja, Simó Károly képviselő úr jelezte, hogy a Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó módosító indítványt visszavonja. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 13. napirendi pontot ne vegyék napirendre, tekintettel arra, hogy azt a 12. napirendi pont során tárgyalják és rendezik a kérdést. A 15. napirendi pontot pedig javasolja elsőként megtárgyalni. Felteszi szavazásra, hogy a Javaslat az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjének jogszabálysértő módon történt kinevezéséről szóló polgármesteri határozat visszavonására című napirendi pontot ne tárgyalja a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy azt a 12. napirendi pont folyamán tárgyalják. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett levette napirendjéről a „Javaslat az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjének jogszabálysértő módon történt kinevezéséről szóló polgármesteri határozat visszavonására” című napirendi pontot.

 

A napirendről való levétel elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirend elfogadását.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat a helyi közutak, azok vagyontárgyai és tartozékai szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok (ismételt) hirdetés útján történő értékesítésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

7. Javaslat a 24199 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érintő szennyvízvezeték szolgalmi jog alapítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a gyepmesteri feladatok ellátása céljából

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a Sasvárosi Egészségház elnevezésére és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat önkormányzat saját halottjának történő nyilvánításra (Tóth Tamás alpolgármester)

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a közgyűlés hatáskörében meghozott polgármesteri döntések utólagos megerősítésére, illetve felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ munkavállalói részére anyagi elismerés juttatására a veszélyhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

15. Javaslat engedély nélküli fakivágás és közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő ösztöndíjasok felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen