T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a napirendet.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

2.

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

3.

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről az önkormányzati képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

4.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

5.

Javaslat az új közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

6.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

7.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2018. évi támogatás fedezetének biztosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

 

 

8.

Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornatermének tulajdonba vételére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

9.

Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017. (XII.21.) határozat módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

10.

Javaslat az Érdi Német Kultúr Egyesület Érd, Alsó u. 1. szám alatti székhelyhasználatának a megszüntetésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

11.

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

12.

Javaslat a 8. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

 

13.

Beszámolók:

 

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2017. évi szakmai tevékenységéről

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

Meghívott: főigazgató

 

-  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

- Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Fülöp Sándorné, a bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

 

 

14.

Javaslat a Soros-terv elutasítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

15.

Egyebek

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen